12 kes direkod KPDNHEP Sarikei

SARIKEI: Opis Menteri Dagang Dalam Menua enggau Pekara Bebelika Barang (KPDNHEP) Pampang Sarikei ngerikod 12 kes ngaul mayuh penyalah pedagang ba bagi menua tu sepanjai timpuh dua bulan berengkah bulan Januari tu tadi.

Penyalah nya di baruh Akta Kawalan Harga Dan Anti Pencatutan (AKHAP) 2011, Akta Kawalan Bekalan (AKB) 1961 enggau Akta Timbang dan Sukat (ATS) 1972.

Ketuai KPDNHEP Pampang Sarikei, Mohamad Zawawi madahka penyalah tu mujur ngerampas barang berega RM12, 369 enggau kompaun penyampau RM1,000.

“Kmi udah bejalaika pengawa meresa 587 ka timpuh nya lalu ba bulan Januari tu tadi, bisi dua kes di baruh ATS 1972 enggau siti kes sama di baruh AKHAP 2011 enggau AKB 1961,” terang iya.

“Kami mega meresa kedai ngelingi kandang menua Selalang lalu mujur ngelala lima kes di baruh AKHAP 2011 enggau dua kes bekaul ATS 1972.

“Semua barang dirampas nya berega RM389 enggau kompaun RM500. Bagi dua kes bekaul ATS 1972 nya, kami mujur ngerampas barang berega RM64 enggau kompaun RM200,” tandu iya.

Berebak enggau nya, iya madahka sida deka terus bejalaika pengawa meresa enggau matau nentuka nadai kedai enda nitihka atur KPDNHEP kelimpah nyaga hak penguna.

Suara Sarawak