Anang ngasam pengelandik diri

BAVC peluang ngagai rebak baru mantaika pengelandik belagu

Beserimbai enggai Pesta Batang Ai 22 – 24 March 2019, sebengkah pengerami pekit belagu deka diatur nyadi ke pemerindang mensia mayuh.

Batang Ai Voice Challenge (BAVC) diatur kena 22 March pukul 8 malam (renggat audisyen) lalu 23 March renggat final ba jam ke sebaka.

Pekit belagu solo tu semina ke lagu Iban diungkup ngagai sida ke diau di pelilih Engkilili,
Lemanak, Batang Ai kelebih agi sida ke diau mendam di Lubok Antu empu.

Audisyen BAVC endur milih lapan (8) iku pemekit ke enggau masuk final. Maya audisyen nya sida dipinta mai siti lagu lalu baka nya mega maya final; mai CD /VCD kediri.

Ba renggat final pemekit enda dikemendar mai lagu ke sebaka maya audisyen lalu bayar masuk pekit RM10.00 aja.
Pom masuk pekit tau diambi ari kaban komiti pekit Getty Chua ba kedai iya di pasar Lubok Antu.

Kelimpah ari nya, pom nya mega tau diambi ba kaunter rejista pekit semak panggau besai
(main stage) belabuh ari pagi 22 March tu tu.

Kerembaika pengelandik ngagai tikas tinggi

BAVC diatur Batang Ai Recreational Club (BAREC) ukai semina endur mantaika pengelandik diri belagu tang iya mega endur nyungkak pemanah kaul enggau pemereti ati enggau pangan diri.

Tu mih peluang endur kitai betemu sereta bekelala enggau orang ke bedau kala enggau betemu kelebih sida ke sama ngembuan pengerindu ba pengawa belagu.

Sida bukai ke enda enggau bepekit ulih bekelala enggau diri sama diri sambil beperindang enggau mayuh macham aktiviti ti udah disediaka komiti Pesta Batang Ai.

Aram kitai sama meransang diri masuk pekit laban sayau ga enti pengelandik (penau) ke bisi ba diri semina dikasam tang enda dikerembai ngagai tikas ti tinggi agi.

Pemekit ke udah ngisi pom dipinta nyuaka pom nya baru ngagai kaban komiti pekit abis laun pukul 6 lemai 22 March ba panggau besai endur nentuka gintir tiap iku pemekit maya audisyen.

Maya nya ila semua pemekit dipinta nyuaka CD / VCD / pendrive lagu pekit sida ngagai tim teknikal ti ngatur rintai tusun lagu.

Perais pekit

Pemekit ke ulih enggau masuk final deka nerima perais mata duit, setipikit, trofi enggau set minyak angi ari Flores Hermosa enggau Adriella Perfume.

Champion BAVC deka nerima perais duit RM1000, lumur dua RM750 lalu lumur 3 RM500.

Lima iku penerima perais sagu ati deka nerima duit RM200 siku lalu semua perais nya tadi enggau set minyak angi ari Flores Hermosa enggau Adriella Perfume, trofi enggau setipikit.

Pemenang kategori Sada Nyawa Pemadu Manah enggau Pemerindang Pemadu Manah deka nerima set minyak angi ari Adriella Perfume enggau Flores Hermosa.

Sukung Ari Mensia Mayuh

Komiti BAVC meri besai terima kasih ngagai sida ti gerah ati sanggup nyendiaka sekeda perais ngagai finalis.
Naka ke diatu BAVC udah bisi lima iti ‘sponsorship’ iya nya kompeni minyak angi FLORES HERMOSA (Gracia Mira / Jeniffer Rinnie Jonny), ADREILLA PERFUME (Ms Loria Allen), Bumi tech (Teelong Tee), D’Angelz (Ms Anne / Eshter) enggau The Bangie Clothing Co (Jeniffer Rinie Jonny).

Sekeda ari perais sida nya mega diungkup ke segmen chabut tikit benasit ungkup mensia mayuh ti datai malam 23 March 2019.

Artis Tebilang

BAREC enggau naka ulih mai artis popular awak bisi merindang mensia mayuh.

Malam 22 March,dua iku artis baru iya nya Krisberne Fowler enggau Ernie Diana deka merindang mensia mayuh beselat enggau ‘talent show’ sida ke enggau masuk pekit pemajik gamal tauka Miss Batang Ai Fest (MBAF) ke diatur Aiman Batang Ai Resort and Retreat.

Ba malam final BAVC, lima iku artis lama enggau baru iya nya Winnie Albert, Sofenna S., Teelong Tee, Tiyon Juna enggau Eyda deka merindang merindang mayuh.

Taja pan pia, Eyda enda enggau belagu malam 23 March tang semina siang hari nya aja.

Siku agi artis tebilang, Melissa Francis deka merindang mensia mayuh ba malam grand final MBAF ba Stadium Mini Lubok Antu 24 March 2019.

Ba malam final BAVC mensia mayuh deka begulai enggau DJ Mathew Abu ari Catsfm.

Pengarap

Ditanya pasal pengarap iya ba BAVC, chairman pengatur Mr Brown Sang arap pekit nya ulih mansutka penanyi baru ari menua pelilih Lubok Antu – Engkilili – Lemanak.

“Aku arapka pekit tu ila ulih mansutka penanyi baru ti tebilang. ”

Pom masuk pekit tau diambi ari komiti BAVC Getty Chua ba kedai iya di pasar Lubok Antu lalu tau mega diambi ba kaunter rejista BAVC semak panggau besai ba dam din.

Terima kasih ngagai semua ‘sponsors’ ti udah gerah ati nyendiaka perais ari ‘produk’ kompeni sida ti tau pulai ke pemanah nama BAVC.

Mensia mayuh ke datai maya tu ila ukai semina beperindang enggau artis popular tang sida mega bepeluang bulih perais ari chabut tikit benasit ti udah disediaka kami.

Datai mih bebala mayuh meda mayuh macham aktiviti, utai jual enggau mayuh bansa pemakai ke nyangka jarang dipeda ba menua bukai”, ku Mr Brown Sang ngarika raban BAREC.

Brown Sang
Krisberne Fowler

 

Teelong Lee

 

Sofena S

 

Tiyon Juna

 

Eyda


Dapatkan kandungan menarik di media sosial kami:  Facebookk | Tiktok | InstagramYoutubee Twitter |
 
!Peringatan! Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara Suara Sarawak. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.

Suara Sarawak