SARIKEI : Penyereta aktif dalam pengawa lumba ulih ngemanahka tikas idup komuniti ke lebih agi nembiak.
Menteri Muda Perambu Mengeri, Pengatur Tanah enggau Rampa Menua Datuk Len Talif Salleh madah, aktiviti lumba tu nyadi siti pelasar nempa komuniti ti regas ba mayuh bengkah ‘aspek’ nyengkaum mental enggau fizikal.

Pia mega iya madah, lumba tu ulih nempa rebak dudi ti bedisiplin enggau nemu tanggungpengawa diri empu.
“Penyakit darah tinggi tu bepun ari gaya idup nyengkaum penanggul dalam pengidup,gaya pemakai ke enda manah lalu kurang ngereja aktiviti maya lepa,”.

“Nya alai, program meri penyedar ke bakatu beguna amat ngambi meri penerang enggau penyedar ngagai mensia mayuh,” ku iya ba Pengerami Program Lumba Menua Pesisir Peringkat Bagi Menua Sarikei ba Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Sarikei Baru, kemari.

Seraya nyukung program nya, Len ti nyadi Kaban Kaunsil Nengeri (Adun) N.41 Kuala Rajang deka mayuh penyerta ke lebih agi ngagai nembiak.

Nambahka nya, iya madah insitusi pelajar nyengkaum sekula patut nyadi platform dikena ngemanahka pengawa lumba ngagai nembiak.

NYAGA PENGERAI…Menteri Muda Perambu Mengeri, Pengatur Tanah enggau Rampa Menua, Datuk Len Talif Salleh nyereta pengawa besenam enggau bala pengajar sereta nembiak beserimbai enggau Program Lumba Menua Pesisir Renggat Bagi Menua Sarikei di SMK Sarikei Baru.

Iya madah, sekeda chara ti chakah ukai semina ulih ngemanahka pengerai enggau kualiti pengidup tang ulih nempa nembiak ti bepenauk ba semua bidang.

“Pengawa baka tu ulih nempa semangat lumba ngagai nembiak” ku iya.

Iya mega madah, bidang kokurikulum tu ngembuan mayuh pengelebih ngagai nembiak ba pengawa sida dudi ari ila.

Ku iya, penyereta aktif ba pengawa tu ulih ngisi maya lepa nengah aktiviti di meri pemaik lalu nagang sida ari penanggul rama.

“Aku endang ngasuh nembiak aktif dalam kokurikulum ba sekula laban aktiviti baka tu ulih meri empas positif ngagai bala nembiak”.

“Pia mega, mayuh pemanah diulih nengah penyereta sida ba aktiviti bakatu iya nya nyulut ba semua bidang kelimpah ulih negika pengelandik nyadi ketuai” ku iya.

Pemesai Opis Nembiak enggau Lumba Sarikei, Mohd Johari Abdullah enggau Kepala Pengajar SMK Sarikei Baru, Awet Gapor bisi datai ba pengerami tu.

Suara Sarawak