Bejimat meli produk jani ari menua luar

KUCHING: Pengerekai igi Sakit Jani Afrika (African Swine Fever) tu ulih meri pengerugi enggau empas besai ngagai orang ke nupi jelu sereta pengelikun ba pemakai.

Dikena nagang igi penyakit tu ari ngerekai, Opis Veterinar Sarawak udah ngeluarka dua atur nagang sida bebelika dagin enggau produk jani ari menua ti kena rampit Sakit Jani Afrika tu.

Nitihka penerang Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua Datuk Amar Douglas Uggah Embas, Opis Veterinar Sarawak udah bejalaika pengawa matau ba padang bilun, palan penyangkai kapal enggau kedai dikena nentuka dagin jani sereta produk jani dibai tama nadai pemendar enda dijual ngagai mensia mayuh.

Pia mega ku Uggah, opis menteri iya enggau Opis Veterinar udah meri penerang pasal virus Sakit Jani Afrika ngagai pengempu kandang jani ngambika sida nambahka tikas nagang pengerekai igi penyakit nya.

“Kami udah ngelalau orang ke nupi jani ngambi enda meri laluh pemakai ari restoran tauka dapur laban virus nya ulih idup lebuh disumai,” ku Uggah.

Direktor Opis Veterinar Sarawak Dr Adrian Susin

Nambahka nya ku Uggah, nadai vaksin tauka ubat dikena nagang virus sakit jani Afrika nya diatu.

Kandang endur nupi jani ti ditepan penyakit nya deka dikurung sereta jelu tupi nya deka dibunuh.

“Sakit Jani Afrika ulih ngeruga pemansang ekonomi enggau igi penyakit tu patut dipunas sebedau ngerekai.

“Orang ke nupi jani ba menua tu patut nambahka tikas nagang pengerekai igi penyakit nya ba kandang jelu sida,” ku iya nampung.

Kelimpah ari nya ku iya, sida ti nemuai ngagai menua luar ditagang mai pulai dagin jani enggau produk jani ari menua ti dirampit igi penyakit tu.

Pendiau igi penyakit jani Afrika.

Uggah madahka diatu bisi lebih 90 ladang jani ke bisi Sarawak nadai igi penyakit jani Afrika tu.

Ungkup penemu igi penyakit tu terubah iya ditemu kenyau ari taun 1900-an ngerampit jani kampung nengah sebengkah kuman dikumbai kutu ornithodorus moubata di Selatan Sehara, Afrika.

Nitihka pansik mega, jani ke udah kena rampit igi penyakit tu deka majak mayuh ngemansutka virus ari darah, idung tauka dagin jani nya empu.

Igi penyakit tu agi ulih idup taja jani nya udah diasap, dichampur garam tauka agi mata.
Taja pia, igi penyakit tu ulih mati ba pengangat manggai 70 c tauka ditunu pengelama 30 minit.

INFO GRAFIK

Suara Sarawak