Gawa ngena pemintar runding

“Mutar penanggul ditapi rayat nengah randau betunga mua enggau besilih penemu pulaika pemaik semua.” – Jugah

ENGKILILI: Kaban Parlimen Lubok Antu Jugah Muyang pintar runding bekenaka Program Pemesai Begulai enggau Rayat mendingka penanggul ditapi rayat dia.

Ngena awak nya mega bala ketuai raban bansa, tuai rumah, kaunsilor, ketuai opis perintah ulih berandau betunga mua sereta besilih penemu enggau pangan diri.

Sida mega bela mending penanggul rayat sebedau ngenataika pekara nya ngagai bala pengari rayat.

Jugah madah, enti salah endur ngenataika penanggul ngujungka enda ulih diputar.

NGABAS RAYAT… Penatai Jugah disambut peranak Rumah Keneddy enggau chukup basa.

“Terima kasih besai ngagai semua kita laban pechayaka aku nyadi pengari rayat ditu.

“Taja pia, ngarapka kita ulih mantaika penanggul ke bisi nyadi nengah chara ti betul.

“Pengawa ngaduka pelilih Lubok Antu ti digelar entara sepuluh menua pemadu seranta ukai senang tang mega ukai pekara enda ulih diputarka kitai.

“Kitai meseti ngubah gelar nya seririh enggau pengeransing nyungkak ekonomi kitai ditu,” pia ku iya maya pengerami Pemesai Begulai enggau Rayat ba Rumah Keneddy Langkang Ulu, Engkilili, ensanus.

Pia mega ku Jugah, semua piak patut sepenemu laban pekara tu beguna amat nentuka pemujur ngemai pekara ekonomi baru tu ngagai parlimen.

Iya madah, pengawa perintah ngaduka pemansang enda nyadi enti rayat enda besepenemu tauka bekerejasama.

“Rayat deka ngasaika diri dikenati enti pengari rayat suah betunga mua enggau bejalai ngabas sida.

“Rayat dekaka pengari sida ulih bejalaika tanggungpengawa enggau pangku pengawa memanah.

“Nya alai, aku deka bebendar enggau naka ulih gawaka kita ditu,” ku iya madah baru.

Pengerami sehari nya digulu lebih 400 peranak rumah panjai datai ari menua besemak Langkang Ulu, Engkilili.

Berebak enggau pengerami nya, Jugah bisi ngungkupka geran RM20,000 ngagai Komiti Pemansang enggau Pengelikun Genturung Pendiau (JKKK) Rumah Kenedy dikena nyaup sida serumah bejalaika program.

Sama bela datai iya nya Pemesai Opis Pelajar Lubok Antu Jim Andrew Janggi, Pemesai Opis Bomba Gemong Batu, bala penghulu, kaunsilor sereta 18 tuai rumah ke bukai.

TANKA MAIN ASAL… Peranak rumah panjai mandangka pengelandik ba main asal.

Suara Sarawak