Isu Peranak Menua : Beri awak ngagai komiti baru

Komiti khas ditumbuh perintah nengeri sebedau tu nadai diguna agi

KUCHING: Komiti Khas Peranak Menua ba renggat nengeri nadai diguna agi laban udah bisi tim khas baru perintah besai ti ulih mutarka penanggul pasal isu peranak menua.

Menteri Dalam Menua Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin madah tanggungpengawa pasal isu peranak menua tu endang ba baruh perintah besai.

“Aku ngasaika komiti khas ba renggat nengeri tu nadai beguna agi laban kitai udah bisi tim baru ti deka mutarka isu peranak menua ba seluruh nengeri.

“Kitai udah madah ngagai Menteri Pengintu Pengelantang Pendiau, Komuniti, Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Anak Mit Datuk Sri Fatimah Abdullah bekaul enggau pekara tu,” ku iya.

NULUNG RAYAT….Muhyiddin Yassin (kanan) enggau Chong Chieng Jen (kiba) ba Program Nyuaka Surat Pemendar Peminta Status Peranak Menua enggau Surat Pengada ba UTC ditu, kemari. -Gambar RAMIDI SUBARI

Muhyiddin bejaku munyi nya lebuh ditanya pemberita ba Program Nyuaka Surat Pemendar Peminta Status Peranak Menua enggau Surat Pengada di UTC ditu, kemari.

Ku iya, taja tim tu udah diberi tanggungpengawa pasal nya tang nyema bisi isu bukai ti ayan bekaul enggau peranak menua perintah nengeri tau madahka pekara nya ngagai perintah besai.

“Nyema bisi penanggul bekaul enggau isu bukai sentang peranak menua, perintah nengeri tau mansutka ngagai perintah besai.

“Nadai bisi meri tuju ngagai nama-nama semina kitai ngasaika tanggungpengawa tu patut diputar perintah besai aja,” ku iya.

Nangkan nya Chairman Pakatan Harapan (PH) Sarawak Chong Chieng Jen madah Komiti Khas Peranak Menua Sarawak nya nadai meri empas ngagai sida ti gaga peminta.

“Fatimah udah diberi awak tiga taun mutarka penanggul peranak menua tu tang semina 120 iku aja udah bulih peranak menua ari lebih 700 iti peminta.

“Baka ti baru digaga kami tu urung dua bulan aja peminta ti dikemendar udah manggai 31 iti kes diputarka, nya aku ngasaika iya enda bebendar mutarka penanggul tu,” ku iya.

Chieng Jen madah perintah nengeri patut meri awak ngagai perintah baru ngatur pengawa sentang isu ti bekaul enggau peranak menua tu.

“Awakka perintah baru ngatur pengawa laban aku pechaya kami ulih ngaga manah agi.

“Pia mega kitai bisi SOP ti manah dikena matau pekara bekaul enggau peranak menua dalam kandang setaun ngagau dua taun sereta ulih ngatur lebih meruan ari sida,” ku iya.

Suara Sarawak