Ruai Pemerindang: Hairee ‘purih anak seni’ ti mayuh pengelandik

Industri muzik Iban di Sarawak begunaka lagu enggau muzik ti bekualiti.

Nambahka nya, peminat lagu Iban seruran nganti lagu ti nyelai ari lagu ti suah udah didinga sida ngelama tu.

Nya mih ti dikumbai lagu kreatif ukai semina kreatif ari segi lirik enggau muzik iya aja tang format lagu enggau klip video iya mega meseti kreatif.

Lebih ari nya, vokal penanyi nya siti pekara ti nentuka penanyi nya “extra super” ke ngembuan
kualiti lebih agi ari penanyi bukai.

Minggu tu kitai bekunsika berita enggau cherita ari siku artis ke sereba ulih ba pengawa belagu,
muzik enggau pengawa bukai ba studio rikod.

Hairee Francis

Hairee Francis, 24 taun ngembuan mayuh bansa pengelandik enggau skil ti jarang bisi ba orang bukai.

Mayuh peneleba kenyau ari mit, Hairee datai ari “purih anak seni” laban semua sida sebilik engggau sida menyadi bisi pengelandik ba muzik enggau belagu.

Enda iran enti Hairee suah udah nyadi champion sereta suah bulih anugerah kenyau ari mit.

Francis Five Production

Ngena label Francis Five Production, Hairee udah mujur ngeluarka sekeda album lagu kediri nyengkaum album iya empu enggau orang bukai.

Iya ke pemadu baru Hairee udah mujur ngeluarka album iya empu diberi nama ‘Udah Teleba’ nya udah dilancharka iya ba bulan Disember 2018 ba E-mart Batu Kawah.

Taun tu (2019), iya madahka sida deka nembuka klip video album Udah Teleba. Kelimpah ari nya, Hairee mega madahka diri benung ba proses nembuka klip video album Melissa Francis, Pengidup Aku.

Pengawa nya ku iya digaga enda berumban dikena nyaga kualiti utai ti digaga sida. Lagu Udah Teleba suah didinga ba radio lalu diatu benung ba Carta Lagu Tebilang Cats.

Munyi ku kenang aku ba pun tadi, Hairee sigi landik belagu kenyau ari mit.

“Dalam taun 2002 aku kala nyadi champion ba pekit Bintang Kecil Zon Miri / Bintulu.

“Udah aku enggau masuk pekit Bintang Kecil Renggat Sarawak (2002) lalu aku mega nyadi champion maya nya.

“Dua iti pemujur nya mih ti nyadi peransang aku datai ke sehari tu,” ku Hairee ngepunka randau.

(Berita penuh ulih dipeda berita Suara Sarawak 7 Julai 2019).

Suara Sarawak