Dokumen pengelala nyamin pengidup

Dokumen baka surat pengada, tingki enggau ke bukai entara pekara ti pemadu beguna ngagai siku-siku orang

KUCHING: Dokumen pengelala pemadu beguna dikena ngemunaska tikas penyeranta ke ditapi komuniti di nengeri tu.

Ketuai Komiti Hak Pendiau Rayat Malaysia (Suhakam) Malaysia Dr Madeline Berma madah tebal agi orang ti nadai dokumen pengelala deka betapi enggau mayuh penanggul nyengkaum penyeranta.

“Dokumen baka surat pengada, tingki enggau ke bukai entara pekara ti pemadu beguna ngagai siku-siku orang.

“Enti nadai dokumen pengelala, nya tentu ngenusah sesiku orang nya bulih pelajar sereta mayuh pengelebih baka ti diasai orang bukai,” ku iya madah munyi nya lebuh dirandau raban pemberita Suara Sarawak ba Opis Suhakam ditu, kemari.

Dr Madeline Berma
(GAMBAR NADIM BOKHARI)

Ku Madeline, anak mit ti ada nadai ngembuan dokumen nya asil ari pengawa jadi entara komuniti ditu enggau orang menua sepiak baka Indonesia enggau ke bukai.

“Tu mayuh nyadi ba menua pesisir laban mayuh orang kitai kelebih agi sida ke Muslim ti jadi nitihka ukum pengarap tang enda berunding nyendiaka dokumen ti penuh.

“Taja udah sah ba pengarap, tang sida enda berundingka dokumen laban mayuh penusah ditapi lebuh sida ngulihka dokumen nya,” ku uga.

Ku Madeline, kes anak ampang mega entara kebuah sida enda bulih dokumen pengelala sereta nya mega mayuh nyadi ba sida ke ukai Islam.

“Tu entara isu ti benung dipantaika piak Suhakam ngambika anak mit tu tau bulih hak sida dalam proses ngulihka dokumen pengelala diri.

“Piak kami deka mai kes baka nya ti diripotka ba ditu ngagai piak ti patut laban mayuh kebuah sida tu enda ulih ngaga dokumen pengelala diri baka nadai belanja tauka enda nemu chara ngatur diri empu,” ku iya.

Iya mega minta semua piak beratika enggau berat agi pekara tu ngambika ngemuntangka sida jemah.

“Aku enggaika anak-anak kitai tu betapi enggau penanggul penyeranta ketegal nadai dokumen pengelala diri.

“Kitai dekaka semua piak beratika pekara tu ngambika pengidup sida dudi hari lebih dijamin,” ku iya.

Suara Sarawak