Buah penemu Melissa Francis disukung KM

KUCHING: Buah penemu ari siku panel program randau beserimbai enggau Program Pematih Ketuai Orang Indu iya nya penanyi tebilang Iban Melissa Francis disukung Kepala Menteri (KM) Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg.

Dulu ari nya Melissa mantaika buah penemu iya ti minta perintah nambah geran dikena numbuhka dagang beungkus RM5,000 ungkup orang indu ditambah nyadi RM10,000.

Dalam saut randau nya, dia Abang Johari madah pekara nambahka bantu geran nya enda nyadi penanggul laban menua tetap nerima untung asil ari dagang sida.

“Ba penemu aku, dikena ngepunka dagang sida perintah deka meri RM5,000 dulu.

“Udah dagang sida maju sereta mansang ngerembai dia perintah ulih meri RM5,000 baru ngambika dagang sida terus mansang,” ku iya seraya ditimbal enggau tempik jari ari bala penyereta program.

BUAH PENEMU…Melissa Francis benung mantaika buah penemu bekaul enggau geran numbuhka dagang ungkup orang indu di nengeri tu.

Abang Johari bejaku munyi nya lebuh sesi randau beserimbai enggau Pengawa Nutup Program Pematih Ketuai Orang Indu di Palan Aum Borneo Kuching (BCCK) ditu, kemari.

Melissa ti mega Menijar Besai Platinum World Network Sdn Bhd enggau Melissa Beauty Salon madah bantu tu beguna amat dikena sida ngemansangka dagang kemaya hari tu.

“Aku pechaya tambah bantu tu deka meri pemaik ngagai raban indu ti deka ngerembaika dagang sida.

“Pia mega, aku ngarapka perintah ulih nyendiaka palan endur bedagang laban diatu rega sewa kedai chukup amat,” ku iya.

Kelimpah Melissa, lima agi panel bukai ngenataika isu bekaul orang indu jeman diatu mega nerima timbal ari Abang Johari baka pekara orang indu ti ngaul diri ba politik enggau pekara bukai.

Suara Sarawak