Jaga pemeresi sungai kitai

KUCHING: Pengawa ngelepas anak ikan ba Sungai Sarawak digaga awakka meri pesan ngagai mensia mayuh patut ngintu sereta nyaga sungai menua tu.

Mandal Penyaga Kualiti Rampa Menua Kaunsil pengeraja Asal enggau Rampa Menua (NREB) Paul Bond Ferdinand Chamberlin madah pengawa nya nyadi kelai rayat menua tu patut ngelindung utai ti idup ba sungai baka ikan, undang enggau ke bukai.

“Aram kitai nyaga sereta ngintu pemeresi sungai kitai awakka utai ti idup dalam sungai mayuh idup, beresi sereta likun.

“Mensia mayuh patut sedar ngintu sereta meresi rampa menua awakka komuniti ti idup ba menua tu gerai,” ku iya.

Paul bejaku munyi nya ba Pekit Nginti Ikan beserimbai enggau Ulang Taun ke-25 NREB ba Waterfront Kuching ditu, kemari.

Ku iya kelimpah bulih pengerai, sungai menua tu tau nyungkak industri dagang temuai.

“Lumba baka Regata Sarawak enggau pengerami bukai ulih narit temuai menua luar datai kitu lalu ngerembaika dagang temuai menua.

“Tu lalu ngujungka aktiviti mensia mayuh tetap meruan seraya ulih nyeliahka pengamah ai enggau uras,” ku iya.

Nangkan nya, iya madah perintah endang tetap nyukung dalam nyaga pemeresi sungai baka nanam pun kayu baru, ngaga tekat sampah enggau ke bukai tang komuniti ti diau di menua tu patut ngembuan penyedar ti sama.

“Tiap iku kitai megai tanggungpengawa dalam ngelindung sereta ngelakuka pengerai sungai.

“Komuniti patut begempung ngatur kimpin, pekit, enggau aktiviti bukai ti ulih nyedarka mensia mayuh sentang guna ngintu sungai kitai,” ku iya.

Ba pekit nginti nya, Mohamad Hamidi udah nyadi champion ditangkanka penuduk lumur dua enggau lumur tiga dipenggi Chang Foh Chien enggau Martini Abdul Rahim.

Keketiga sida sama mai pulai perais mata duit RM1,000, RM700 enggau RM500.

Sama datai Mandal Direktor Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) Mohamed Khaidir Abang ti nyadi pengari Direktor DBKU, bala komiti, bala pemekit enggau mensia mayuh.

SUNGAI SARAWAK…Paul Bond Ferdinand Chamberlin, Mohamed Khaidir Abang enggau bala bukai ngemataka anak ikan ke baru udah dilepas ngagai Sungai Sarawak.-Gambar Nurun Fazlyn

Suara Sarawak