JTDL dipuji, mayuh penyereta biak

MIRI: Pengawa betanam betupi ulih nyadi siti ari batang pengawa kelebih agi ungkup raban nembiak.

Menteri Perengka Pemgangkut ti mega Adun Senadin Datuk Lee Kim Shin madah lebih setengan ari pedaja ti bisi nitihka Program Jual Terus Ari Ladang (JTDL) & Industri Pengawa Bumai tu datai ari bala nembiak.

“Tu siti ari pekara ti chukup ngerinduka ati semua kitai.

“Nengah program baka tu, mandangka mayuh bala nembiak rindu ngaul diri ba pengawa betanam betupi sereta industri pengawa bumai,” ku iya.

Kim Shin madah munyi nya lebuh bejadika pengerami JTDL & Industri Asas Tani ngarika Sapit Kepala Menteri ti mega nyadi Menteri Betanam Betupi, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menu Datuk Amar Douglas Uggah Embas di Bintang Megamall ditu, kemari.

PROGRAM MANAH…Kim Shin (tengah) begambar kenang enggau bala bukai pengudah bejadika program JTDL & Industri Pengawa Bumai seraya dikemataka bala bukai ba Bintang Megamall ditu, kemari.

Nangkan nya ku iya, tu mega siti ari jalai nambahka chara mungkus enggau ngaduka chap produk bala penyereta.

“Chara sida ngelakuka produk tu siti ari jalai ti pemadu beguna dalam pengawa makit produk.

“Tu ulih nambahka pengawa ngelaku enggau asil jual produk bala pedaja,” ku iya.

“Kelimpah ari nya, Kim Shin madah program baka JTDL tu ulih nambahka pengawa mansutka produk menua.

“Nengah chara tu, kitai ukai semina ulih eksport produk nya ngagai menua bukai tang mega nambahka penatai pemisi pedaja sereta nengeri.

“Nengah chara makit ti moden enggau baru sereta engkeman enggau pemansang dunya bekenaka internet, nya ngemuntangka agi pengawa nyual produk sida.

“Nya alai, aku ngarapka piak Kaunsil Makit Betanam Betupi Perintah Besai (Fama) enggau opis betanam betupi ulih mansutka mayuh produk menua enggau industri asas tani ngambika kitai ulih mansutka mayuh agi produk import enggau eksport,” ku iya.

Bela diatur kemari iya nya pengawa bejadika sekeda ari produk menua, pekit nyura ungkup anak mit, pekit makai burger enggau ke bukai.

Suara Sarawak