Lisin Kilang Sawit: 84 udah dikemendar

KUCHING: Sepenyampau 81 peminta nyambung lisin Kilang Sawit (KKS) udah dikemendar berengkah ari 1 Julai 2019 ngagai 30 Jun 2020.

Direktor Bagi Menua Penerit Adat Indu Opis Nyaga Rampa Menua (JAS) Malaysia Rosli Zul madah, penyampau tu ditambah enggau tiga peminta lisin baru dikemendar sida lalu kesemua kilang sawit bisi di Sarawak manggai 84 buah.

“Semua lisin tu dipejalai di baruh Seksyen 18(1) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (AKAS 1974).

“Peminta nyambung lisin enggau peminta lisin baru dipejalai berengkah ari 1 Julai 2019 ngagai 30 Jun 2020,” ku iya.

Rosli bejaku munyi nya, ba Program Penutup Licha ‘Pematuhan’ Kilang Kelapa Sawit Ngagai Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ba sebuah hotel tebilang ditu tadi.

BERITA MANAH… Rosli Zul (tiga kiba) begambar enggau bala mayuh ba Program Penutup Licha ‘Pematuhan Kilang Kelapa Sawit Kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ba sebuah hotel tebilang ditu, tadi.

Ku iya, licha ‘Pematuhan Kilang Kelapa Sawit Ngagai Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 meri fokus ngagai pejalai atur minta pemendar betulis enggau peminta lisin baru.

“Peminta Pemendar Betulis di baruh Seksyen 19 enggau peminta lisin di baruh Seksyen 18(1), Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ukai pekara baru, tang pedagang kilang sawit mayuh enda ibuhka atur tu ngujungka mayuh ‘leman peminta’ ba atur nya limpang.

“Sida mega mayuh enda mereti sereta enggai kiruh macha atur tu enggau nyentuk tang semina nitih aja taja atur nya enda nipakka dagang dipejalai,” ku iya.

TPia mega ku Rosli, Perintah Sarawak udah netapka enda tau enda nitihka atur parameter BOD dilepas naka 20mg/liter pemerat.

“Atur tu enda tau enda dititih laban nya tikas sereta standard teknikal enggau Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Udara Bersih) 2014 ti udah ditetap di baruh Seksyen 22(1) Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.

“Ari Januari ngagai Jun 2019 opis JAS nerima 27 sebana pasal pengamah angin ari industri kilang sawit ti minta sida nambah sereta ngelekat sistem nyaga pengamah angin,” ku iya.

Penyampau tu niki 12 ba taun 2018 madahka KKS di Sarawak udah ngayanka menua tu keran nitihka standard teknikal ditetap ba atur nya.

JAS Sarawak mega bisi nyendiaka siti slot bekunsika pekara pasal jalai mutarka teknologi biogis ba kilang sawit ti baru, ku iya.

“Tu beguna dikena bejalaika operasyen ngambika ulih nambahka asil dipansut sereta ulih nambahka peneras ngeluarka minyak kelimpah nitihka atur udah ditetap,” ku iya.

Licha ‘Pematuhan Kilang Kelapa Sawit Kepada Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 digulu 200 iku orang ari industri kilang sawit ari selampur Sarawak.

Sama datai Ketuai Pemantu Direktor Kanan (Operasyen) JAS Ahmad Saifful Salihin.

Suara Sarawak