Semengat talukka menua semampai diterenak

SARATOK: Kemerdekaan dijapai kenyau ari 62 taun ke udah mai semengat peransang tinggi ngagai genap rayat Malaysia.

Semua kitai patut ngintu hari besai kelai talukka menua ti deka diintu ujung bulan tu.

Hari kebangsaan tu mai kitai sedarka pasal semengat talukka menua, ku Kaban Parlimen Saratok, Ali Biju.

Iya mansutka jaku tu nyerumba Kimpin Ngitau Tambai Malaysia enggau Program Merdeka@Komuniti Renggat Pelilih Sri Aman 2019 di Rumah Joel Kion, Bijat Ai di Lingga.

Ku Ali, kitai endang patut nerenak ulah talukka menua enggau nempa pemereti ati sereta rebak ti ngembuan semengat talukka bansa nentuka kitai ulih nengkebang menua ti likun sereta lantang diuwan pupu bansa, pengarap enggau daya idup.

ADAT BASA… Ali Biju enggau bala bukai disambut bala nembiak ti ngena pekayan asal Iban di Rumah Joel Tanjung Bijat.

Nya kebuah ku iya, kitai patut meri sukung tegut ngagai Opis Pemadah Malaysia bejalaika kimpin tu sereta mai rayat beserakup di baruh nama penyerakup.

“Nengah kimpin tu mega ngayanka pengangkun kitai ke menua kelimpah beratka serakup pupu bansa laban perintah begunaka sukung semua.

“Enti nadai sukung ari semua rayat, perintah deka napi pemar mai enggau bejalaika agenda pemansang.

“Nya kebuah aku ngarapka kitai bela mantai sukung, ngitang enggau ngelekatka tambai menua Malaysia nitihka pematut ba sebelah begunan, kedai, rumah panjai nyengkaum entukar,” ku iya.

Ali mega berasai lantang ati laban penatai sida sebuat ba Tanjung Bijat diterima manah sereta dilalu enggau penuh basa.

NAMA RITA?… Ali betabi jari enggau bala ke bisi berintai ngelalu penatai iya ba laman Rumah Joel.

Ku iya, pemanah budi sida semenua deka semampai dikenang lalu iya meri terima kasih besai ke basa sida Tuai Rumah Joel serumah ti udah ngintu enggau ngelalu penemuai nya.

“Aku berasai lantang ati laban terubah nemuai ke Tanjung Bijat nerima basa besai, ditiki baka nikika pengabang gawai.

“Terima kasih mega bala ari rumah panjai bukai besemak ditu ti ulih limpang ngulu pengawa kitai sehari tu,” ku Ali.

Berebak enggau nya, Ali udah ngemendarka agih belanja ngagai Komiti Pemansang enggau Pengelikun Rumah Panjai (JKKK) penyampau RM10,000 enggau Biro Indu nerima RM5,000 dikena sida ngatur aktiviti pulaika pemaik begulai.

Ngelansa pasal kimpin ti sebagi ari tanggungpengawa Opis Pemadah Malaysia ngerembaika polisi Perintah Besai di baruh pegai Pakatan Harapan (PH) ti diketuaika Menteri Besai Tun Dr Mahathir Mohammad.

Opis tu enggau naka ulih nangkup peminta rayat enda milih parti, bangsa laban semua bela diintu enggau mendingka sebana rayat sereta mutarka penanggul sida.

Kimpin tu dipenyadi Kaban Parlimen P.205 Saratok Ali Biju seraya disempulang bala bukai.

Ba pengawa nya, Ali nerima terima ari Tuai Rumah Joel ditangkan pengawa nyuaka touch point.

Sama datai pemesai pemadah Sri Aman, Tuai Rumah Joel, bala temuai rumah enggau bala bukai.

TALUKKA MENUA… Ali ngitau tambai Malaysia kelai bejadika Kimpin Ngitau Tambai Malaysia Renggat Bagi Menua Sri Aman.

Suara Sarawak