Seminggu bedarat nurun sekula

Ezra siku anak Penan ti kala ngasaika pemedis nya ketegal pengeransing ngulihka pemandai maya agi mit kelia

KUCHING: Ezra Uda, 42 taun siku anak Penan ti kala ngasaika pemedis seminggu bedarat ari rumah sebedau ngenataika diri ba sekula ketegal ti ransing ngulihka pemandai ba sekula kelia.

Iya madah sukung tauka peransang ari apai indai entara pekara ke pemadu beguna ngagai pemansang pelajar anak kelebih agi maya anak agi mit.

Nya alai, apai indai patut sedar sereta ngaul diri dalam pekara pelajar anak sida, ku Ezra.

“Sida patut nemu semina pelajar aja ulih ngubah pengidup kitai ti tusah di menua pesisir.

“Pia mega, sida patut sedarka mayuh pengulih ulih diambi enti kitai pandai sereta nemu besemekih enggau orang bukai ba pekara pelajar,” ku iya.

Ezra Uda

Ezra bejaku munyi nya lebuh ditanya Suara Sarawak ditu, kemari.

“Lebuh masuk ngagai Sekula Sekondari di SMK Bario aku bedarat ari Long Lamai sepengelama seminggu.

“Kami nurun enggau niki gunung kelimpah meraka sungai laban menua tu amat jauh.

“Taja pia, apai aku enda kala ngelak aku kediri, iya tetap nganjung aku taja iya napi penusah begulai enggau aku ngaga palan endur bemalam sereta ngema pemakai ungkup seminggu lebuh kami bejalai,” ku iya.

Ku Ezra, iya chukup manah nasip laban ngempu apai enggau indai ti sedarka pemadu guna pelajar ba pengidup.

“Taja apai aku nadai kala besekula tang iya sedar semina pelajar aja ulih ngubah nasip kami sebilik, nya ti ngasuh ati aku ransing agi belajar.”

“Mayuh pemar ti ditapi kelebih agi ba pekara belanja sekula tang aku tetap bekelimat sereta enda putus pengarap ngapa,” ku iya.

Ukai semina nya aja, Ezra nusi penanggul berat ditapi lebuh iya mindah ngagai SMK Marudi laban meseti nambang bilun urung RM150 ngagai RM200 sekali nurun.

“Kami nadai jalai bukai maya nya laban semina nambang bilun aja ngasuh aku datai ngagai SMK Marudi, nya kebuah aku semina pulai kemisi semina dua kali setaun,” ku iya.

Ezra, anak kedua ari lima iku diri menyadi bepun besekula ba Sekula Primari Long Lamai sebedau mindah ngagai SMK Bario ari Pom Satu ngagai Pom Tiga.

Udah nya, iya mindah Pom Empat ngagai Pom Enam di SMK Marudi tembu sekula ba taun 1997 sebedau nyambung besekula ba palan pelajar tinggi Unimas ba taun 2000.

Diatu iya gawa nyadi siku Pemesai Perintah di Opis Residen Miri lalu tetap ngemeratka pelajar nembiak Bansa Penan di Sarawak.

Suara Sarawak