Sepital baru Sri Aman 62 peratus udah tembu

SRI AMAN: Pengawa ngaga Sepital baru Sri Aman deka disambung baru kena 28 Januari taun baru.

Belalauka penerang ari Menteri Kereja Raya, Baru Bian, projek udah dikemendar di baru Perambu Belanja Malaysia Lumpar Ke-10 (RMK10) dikena perintah ngangkatka tikas perengkaguna pengerai rayat.

Renggat keterubah projek ngaul kereja nasih tanah udah tembu kena 29 Ogos 2013 lalu diatu datai ba renggat kedua iya nya renggat digaga.

Projek tu didiri ba taba urung 51 ikar ikar pemesai lalu diatu udah dipejalai mungkur 15 ikar.

Pengudah tembu ila, sepital tu deka ngembuan 108 katil ti ngaul sekeda perengkaguna perubat iya nya klinik pakar, unit pesakit pulai hari, unit penusah ngenyit enggau unit hemodialisis.

Perengkaguna bukai baka unit rehabilitasi, unit patologi, unit x-ray, wad beranak, wad obstetrik, farmasi, rumah mati, unit sakit raya (ICU) enggau RHU, unit ngintu pulai hari, unit beputung, wad berubat enggau pediatric mega bisi disedia.

Kunteriktor ti dipadu menggi tanggungpengawa ba projek ngaga sepitak tu iya nya Faltech Engineering Sdn. Bhd. JV Welfield Services Sdn. Bhd. mungkur belanja penyampau RM176 juta.

Timpuh projek diinsur ngagai 3 Ogos tu tadi mega udah dikemendar nitihka leman kunterik ketegal penanggul teknikal ba taba projek.

Pemesai Opis Kereja Raya (JKR) Perintah Besai, Ir Law Jia madahka langkar begunan sepital baru nya manggai tikas 62 peratus diatu.

Ir Law mansutka penerang tu lebuh bejalai ngabas taba projek Sepital Sri Aman ditu apin lama ke udah.

Penerang status pemadu baru tu dikearap ulih ngasuh ati rayat lantang agi laban projek tu udah kelalu lama tejanggal ngujungka rayat enda ngetu sebana sereta asa nganti.

Kitai mega ngarapka pengawa perintah tu ulih meri pemaik kelebih agi ngangkatka tikas pengerai rayat kelebih agi sida ke diau ngelingi kandang menua Sri Aman ti diatur dipelaba manggai 93,379 iku.

Tu mega ngayanka penyiru Perintah Besai nentuka komuniti menua pesisir mega patut bela ampit nerima pemansang nyengkaum perengkaguna pengerai ti sama enggau sida ke diau di mengeri.

Sama nyempulang Ir Law ngabas taba projek iya nya Menteri Muda Pengelantang Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis.

Harden minta piak kunteriktor enggau kunteriktor mit gawa meruan sereta dokus nentuka kereja ulih dirumban.

Iya mega merambu patut bisi rintai status kereja ba taba berumah nya ngambika semua pengereja ti gawa nitihka atur ditetap sereta lantang ngereja pengawa.

Sama datai pemesai pelilih Sri Aman, bala ketuai komuniti, bala kaban Kaunsil Pelilih Sri Aman, perunding pengawa berumah, pemesai JKR enggau pemesai pengerai ke bukai.

Dulu ari nya, aum begulai ti nerang enggau bejuraika status projek udah diatur ba Bilik Aum Taba Nirika Sepital Sri Aman Baru.

KEREJA LANCHAR… Ir Law disempulang Harden enggau bala bukai begambar ba mua sepital baru ti benung digaga.

 

NGABAS PROJEK… Ir Law berasai puas ati meda status pemadu baru projek Sepital Sri Aman ti udah manggai 60 peratus diatu.

Suara Sarawak