Terung asam ulih rembus ke Turki

MIRI: Terung asam ulih rembus ngagai makit global nyengkaum Turki sebaka enggau sayur ke bukai.

Pemesai Pekara Makit Kun Product Mohammad Namazi Salleh madah sepengelama tujuh taun sida baru diatu ulih mansutka produk jeruk ari terung asam.

“Kami berengkah bejual produk kasam tu suba ari produk kasam basah lalu diatu ulih mansutka kasam ti rangkai.

“Lalu pia mega, lebuh keterubah kami ngepunka produk tu, kami semina belajar ari kasam pemadu tebilang iya nya Jeruk Madu Pak Ali di Pulau Pinang,” ku iya.

Namazi madah munyi nya lebuh dirandau pemberita Suara Sarawak ba pengerami Bejual ari Ladang (JTDL) & Industri Asas Tank di Bintang Megamall ditu, kemari.

LAKU… Produk terung asam enggau jambu batu ti dikeluarka serikat Kun Product.

Ku iya, kompeni sida nyadi kompeni keterubah ti ngepunka produk ari terung asam lalu diatu produk nya udah manggai lapan bulan ba makit Miri.

“Pekara ti pemadu ngenyitka kami iya nya produk tu udah datai ba makit menua Turki.

“Keterubah iya suba kami dikangau enggau expo ti diatur sida, lalu ari nya sida rinduka produk terung asam tu,” ku iya.

Nangkan nya ku Namazi, kasam terung asam tu enda sebaka enggau produk bukai laban produk tu seriris enggau pelasar perintah besai ti deka ngurangka gula dalam pemakai.

“Kelimpah ari nya, asai masam enggau manis siti ari asai ti nyadi pilih rayat Malaysia.

“Nya alai, terung kasam tu endang engkeman enggau produk ti dijual ba makit kitai,” ku iya.

Berebak enggau nya, Namazi madah ba bulan Oktober tu, sida deka mansutka produk baru ari jeruk terung asam.

“Beduduk ari kami ti chukup silik dalam pegawa milih saiz enggau kualiti terung asam tu, nya alai laluh ari terung asam tu kami nguji deka ngaga nyadi ruti kulum.

“Tu siti ari chara kami ngurangka pengawa rua dalam mansutka produk tu,” ku iya seraya nunjukka pikit produk jeruk asam rangkai.

Kelimpah ari terung asam, Kun Produk mega bisi mansutka jeruk jambu batu perisa asli enggau perisa pedas.

Mensia mayuh ti deka nguji jeruk terung asam rangkai tu tau ngulihka produk tu enggau rega semina RM 3.50 ba pengerami JTDL dibanding enggau rega biasa iya nya RM5.00.

Suara Sarawak