Yayasan Normah nyua pemeri ngagai Hope Place

KUCHING: Pemeri penyampau RM 7,000 udah diberi ngagai Hope Place Kuching, sebengkah NGO menua tu di Kuching.

Kaunsil Amanah Yayasan Perubatan Normah, Tan Sri Datuk Amar Bujang Mohd nyuaka pemeri tu ngagai pemungkal Hope Place, Kelvin Wan.

Pia mega, pemeri tu disua ngagai Kelvin Wan ba Opis Yayasan di Satok, ditu kemari.

Yayasan Normah udah mayuh meri kerejasama ngagai Hope Place ngambi bela mantu komuniti ti begunaka bantu ba Kuching.

Ba taun 2015, siku orang ti begunaka bantu udah nerima kaki pelesu ari piak Yayasan Normah.

PENGAWA MANAH…Tan Sri Datuk Amar Bujang Mohd nyuaka pemeri ngagai Kelvin Wan (dua kiba) dikena nyaup sida mantu orang bukai ti tusah.

Ba pengawa nya, Kelvin Wan meri besai terima kasih ngagai raban Yayasan Normah laban ngembuan pengingin ati mantu orang tusah.

“Hope Place enggau semua ruang bilik ti begunaka bantu beterima kasih ngagai sida ti udah nyuaka pemeri ngagai kami kelebih agi piak Yayasan Normah,” ku Kelvin.

Penerang ke silik pasal Hope Place Kuching tau betelefon ba lumur 082-505 987.

Hope Place berengkah gawa Hari Satu ngagai Hari Lima pukul 8.30 pagi nyentuk 5.30 lemai lalu Hari Enam sida berengkah gawa pukul 8.30 pagi nyentuk 12.30 tengahari.

Naka diatu, Hope Lace mantu nyaga lebih ari 190 ruang bilik enggau orang ngatika diri ti begunaka bantu.

kelimpah ari nya, pemeri enggau bantu ari mensia mayuh endang dikelalu lalu resit deka diberi nitihka peminta sida.

Suara Sarawak