JKKK patut ngemeran sistem tagang

KAPIT:  Semua Komiti Pemansang enggau Pengelikun Genturung Pendiau (JKKK) rumah panjai ditu diperansang ngemeranka Sistem Tagang.

Kaban Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong madahka ikan dilepas ba sungai ulih idup enggau ngiga pemakai kediri enti dibanding ikan tupi ba pegung ti semina makai sum aja.

“Sistem Tagang dikemeran peranak Rumah Undi, Sungai Sut manah amat dikena ngintu bansa ikan sungai ngambika enda punas ngapa dudi hari.

“Pengawa baka tu mega ulih matak penatai bala temuai ari luar ti deka meda semak agi gaya ikan ba sistem tagang kelimpah ngayam pemanah rampa menua enggau penyiru ai,” ku Ugak.

Iya mansutka jaku tu lebuh bejadika Program Begulai enggau Rayat ba Rumah Undi, Sungai Sut apin lama ke udah.

NGABAS RAYAT… Ugak (tengah) disempulang peranak Rumah Undi meda pemesai ikan ditupi nengah sistem tagang.

Ku Ugak, Sistem tauka projek baka tu ulih nerenak ulah angkunka pengawa nyaga pemeresi rampa menua, sungai enda ransi ketegal aktiviti nadai tanggungpengawa sereta negutka kaul kerejasama entara peranak.

“Aku endang nyukung pengawa dikemeran kita serumah lalu pechaya asil ari sistem tagang tu ulih nyungkak ekonomi kelimpah nentuka pemansut protein tauka pemakai semampai bisi.

“Nya alai aku keran amat meransang peranak rumah panjai bukai nunda pengawa sida ke udah dulu maju ba pejalai sistem tu ungkup rebak dudi,” ku iya.

Peranak rumah panjai tu mega bekerejasama enggau Opis Orang Berikan Kapit.

Tiga bansa ikan ditupi ba sistem tagang naka diatu iya nya ikan semah, tengadak enggau empurau.

Ikan ditupi ba Sistem tagang mega enda tau diginti tauka dipukat ngapa dataika ikan chukup timpuh.

MAJU… Ugak diulu bala bukai meri sum ngagai ikan ti ditupi ba sistem tagang.

Suara Sarawak