Main gasing deka dipasuk dalam program OKSSHe

KUCHING: Main gasing pangka deka dipasukka dalam program Pesaka Pintar Kuching Lama (OKSHe) awakka nyadi sebagi ari pesaka peranak Seberang Hilir.

Menteri Muda ba Opis Kepala Menteri Pekara Islam enggau DBKU ti mega Menteri Muda Bekal Ai Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi madahka, gasing kala nyadi main ti pemadu popular ngagai nembiak urung taun 60an ngagai 80an kelia.

“Gasing ulih nyadi elemen pemadu beguna dalam OKHSe dikena ngidupka seni enggau main asal lama seraya dikaul enggau pelasar pintar.

“Bala ti ngembuan peneleba bemain enggau sida ti angkunka pengawa bemain gasing beguna amat ngidupka baru main lama tu ngambika enda lenyau ba penemu bala nembiak rebak baru,” ku iya.

Iya bejaku munyi nya ba Program Pekit Gasing Pangka Tradisional Bandarayaku di Gelanggang Gasing Kampung Bintawa ditu, kemari.

Tambah iya, pekit ti diatur nya patut digaga chakah agi awakka mayuh agi penyereta muda ulih diseridi ngagai renggat ti tinggi agi.

SIRUKA MAIN ASAL…Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi (duduk empat kiba) begambar bebala mayuh enggau bala komiti sereta penyereta pekit gasing.

“Enti ulih kitai deka meda bala ti bemain gasing datai ngagai tikas entarabansa dipansutka ari Kampung Bintawa.

“Tiap bagi main asal lama ti bekaul enggau seni di Seberang Hilir patut diidupka baru dikena narit bala temuai.

“Kampung kita ditu ngembuan penyelai ti bebida lalu patut dikemajuka nyadi palan dagang temuai ti datai ke Sarawak,” ku iya.

Tandu iya, gasing mega ulih nambahka penatai pemisi pengidup rayat laban ulih dijual dikena nyadi asil pengelandik jari bala sida ti diau dia.

Pekit Gasing Pangka Tradisional Bandarayaku diatur ‘Kejiranan Mesra Bintawa’, Dewan Bandaraya KUching Utara (DBKU), OKSHe enggau Gerempung Gasing Kampung Bintawa.

Pekit ti dipejalai 7 ngagai 8 September nya udah mujur narit ati nembiak ngaul diri enggau bemain gasing sereya disereta 18 iku nembiak 17 taun ke baruh enggau 17 taun ke atas.

Kelimpah ngatur pekit, pengawa nya dikearap ulih ngaul kerejasama ti meruan entara 13 buah kampung ti begual sejalai ba genturung pendiau dia.

Sama datai Direktor DBKU Dr Morshidi Ahmad, Penyending Penemu Ekonomi Digital Sarawak enggau OKSHe Dr Al Khalid Osman.

Suara Sarawak