PBT patut ditegapka dulu

SUBANG: Piak Kaunsil Kandang Menua (PBT) ba Sarawak patut ngemanah perambu, kaul komuniti enggau perambu strategik sistem pemadah enggau komunikasyen (ICT) dulu sebedau ngemansangka mengeri pintar.

Menteri ba Opis Kepala Menteri (Pekara Islam enggau DBKU) Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi madahka penemuai ngagai Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) tu chara pintar enggau pelasar ngenegap genap PBT ba menua kitai.

Kebuah pia ku iya, MPSJ udah mayuh diaku enggau nyadi malin ba menua tu enggau menua luar sereta diberi gelar PBT pemadu tebilang ba Malaysia.

“Kitai udah ngaga pemutus ti manah nemuai ngagai MPSJ laban kitai deka nitihka chara PBT tu ba sukut perambu, kaul komuniti enggau perambu strategik ICT.

“Kitai mega deka belajarka inisiatif ngemansangka genap PBT ba Sarawak,” ku Rahman.

NAMBAHKA PENEMU… Rahman (kanan)nguluka raban ari Sarawak nemuai ngagai MPSJ.

Iya mansutka jaku nya lebuh nemuai ngagai MPSJ seraya disempulang Pemesai Kanan Perintah Nengeri, PBT enggau Kaunsil Multimedia Sarawak (SMA), ditu kemari.

Nambahka nya, Rahman ti mega Menteri Muda Utiliti (Bekal Ai) madah Perintah Sarawak ngemerat ekonomi digital kenyau taun nyin kemari lebuh mantaika perambu strategik nengah Strategi Ekonomi Digital Sarawak (2018-2022).

“Perambu tu nyengkaum misyen, visyen enggau 47 atur strategik ngambi dipejalai enggau ngerembaika ekonomi digital ba nengeri tu,” ku iya nerang.

Ku Rahman, perambu tu fokus ngagai lapan sukut ekonomi iya nya pengawa betanam betupi, kilang-industri 4.0, mengeri pintar, pengerai digital, e-dagang, perintah digital enggau pekara rama.

Sama datai Chairperson MPSJ Noraini Roslan, Sapit Sekretari Perintah Nengeri (Transformasyen Pengawa enggau Servis) Datu Dr Sabariah Putit enggau Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri Adam Yii.

Suara Sarawak