Rumah tembawai ‘De Konjourieng’ di Saratok enda berantu

Selalu dikumbai orang rumah berantu, nya meh selalu disebut mensia mayuh sebelah media rama tiap kali sida mansa taba rumah ‘De Konjourieng’.

Tiap Pelilih Menua endang ngembuan palan bekau ti ditinggalka siku orang tuai menya.

Menua Saratok mega enda tinggal kelimpah Palan Sejarah ti bukai baka Palan Nampuk, Telaga Kumang ba tuchung Bukit Tenggalat lalu pia mega Baya Berantu digaga siku orang tuai menya ari tanah ba atas bukit genturung menua Emplaie ti dikumbai Bukit Baya lalu semua Palan tu endang mengkang agi ulih peda sampai seharit u.

Digelar peranak menua “DE KONJOURIENG” laban nunda nama cherita filem orang putih ka benama “The Conjouring” ketegal pelin rumah teulin-ulin baka dalam cherita nya.

‘De Konjouring’ nitihka pansik pemberita Suara Sarawak ngagai orang beempu taba palan nya diatu madahka, orang asal bempu tanah taba rumah tu suba benama Sandai ianya peranak asal Nanga Melupa Saratok sebedau betukar jari (dijual) ngagai siku China benama Abin urung dalam taun 1960-an.

Sebuah rumah tembawai digelar ‘De Konjourieng’ di Saratok

Nitihka penerang mega,ketegal maya nya suba bansa cina enda ulih ngerejista nama sida ba surat pala tanah,nya kebuah Abin lalu nyual tanah nya baru ngagai siku Pengerejapengawa Perintah benama Rolland Renggie penatai ari menua Ibus Roban.

Urung taun 1990-an Rolland lalu nirika ‘De Konjouring’,terubah pelin asal iya mina setingkat aja sebedau digaga baru nyadi dua tingkat ngena pengelandik jari Tukang Tebilang Jabu Usang ari Rh.Ukik Sg.Brangan Panjai Saratok lalu perengka ramu dikena maya nya kayu tebelian magang.

Mayuh berita sebelah media rama madahka palan tu berantu lalu enda manah dilawa

“Rumah enggau palan tu enda berantu munyika dipadah sebelah media rama.

“Nya mina berita selebubu ngapa, enda ulih dipechaya

Diberi nama nunda filem “The Conjouring” laban pelin rumah ti sebaka.

“Kebuah dipeda berantu sereta tau ngasuh kitai ngeri laban rumah tu nadai diuan mensia ditambah mega nadai diintu enggau meruan,”ku Digat Jilum ia nya siku peranak menua Nanga Melupa ti mega beempu ‘De Konjourieng’ diatu lebuh dirandau pengarang berita Suara Sarawak apin lama.

“Aku enda nagang sereta endang dipinta aku nyema mensia mayuh deka datai ngelawa palan tu

“Kitai mega sama tau muka runding diri bakani kitai ulih ngemanah lalu ngemansang palan tu enggau chara ti engkeman agi

“Enti deka ngambi gambar tauka ngemansutka penerang senentang taba tu ila meseti minta pemendar ari aku dulu dudi ari ila nengah arus talipaun 0111-9663775,”tandu Digat nyemetak seraya ngujungka randau iya.

Laman rumah ‘De Konjurieng’ diatu udah beresi enda repa agi baka kelia lalu ulih dipeda ari tisi jalai Pan Borneo betungga mua enggau Simpang Rumah panjai Orang Kaya Temenggung Tanduk ba Krangan.

Suara Sarawak