Main asal Gendang Pampat dikeandal enda punas

MELUGU: Raban bansa Iban ba pelilih menua tu diperansang ngambika chakah agi ngetanka main asal baka gendang pampat lalu dikaul enggau piak sekula.

Adun Bukit Begunan Datuk Mong Dagang madah ba sekula nembiak ukai semina betatika pelajar sida senentang pelajar sekula.

“Endang amat enti nembiak nyulut ba pelajar sida iya ulih nyamin pengidup sida dudi hari,

“Tang enti nembiak nya enda nyulut ba pelajar sida lalu mega iya landik ba pekara bukai kelimpah ari pelajar sida besehari-hari, nembiak nya mega patut dibantu piak sekula,”ku Mong maya bejadika Pengerami Pekit Gendang Pampat ba sekula (SK) Melugu apin lama.

Nambah nya ku iya, ba jeman dunya moden diatu ukai semina nyulut ba pelajar aja ulih meri pengidup ngagai siku-siku mensia.

JENUH…Mong Dagang (kiba), Louis (dua kiba) enggau bala bukai benung ngemataka Pekit Gendang Pampat 2019 ke diatur ba SK Melugu, kemari.

“Enti nyema nembiak nya landik belagu tau dipatih belagu, laban kitai sama nemu pengawa belagu diatu pan ulih meri penatai pemisi ti menyana.

“Pia mega enti nembiak landik main bol enggau main takraw, nadai salah kitai mantu ngerembaika pengelandik sida.

“Laban enti nembiak nya nyulut sereta tebilang, iya mega ulih ngangkatka nama sekula sereta ulih mega mantu ngangkatka nama sekula,”ku tandu Mong.

Berebak enggau nya, Kepala Pengajar SK Melugu ke mega Chairman Komiti Pekit Gendang Pampat 2019, Louis Aom madahka, tuju pekit tu diatur dikena ngetanka main asal bansa Iban ngambi enda punas, meruan ulih dipeda nembiak rebak baru.

“Berengkah ari semilan taun ke udah pekit tu diatur kitai lalu dipeda mujur amat.

“Kebuah pia,laban serak tu tebal agi ari penyereta pekit dipasuk nembiak rebak baru.

“Berindik ari nya, aku arap amat main asal baka gendang pampat tu enda punas ngapa dudi hari,”ku iya.

Nandu baru ku Louis, pekit tu mega deka diatur nengah chara tebuka ba renggat taun baru ila, lalu ngagai sapa ti rindu sereta deka nguji nasit tau nganjung tim maya nya ila laban ba selampur Sarawak semina pelilih menua Melugu aja bisi ngatur pekit gendang pampat, “ku iya.

“Meri besai terima kasih ngagai pengari rayat Adun Bukit Begunan laban seruran nyukung pekit gendang pampat tu nyentuk majak dikelala nembiak rebak baru,”ku tandu Louis.

Suara Sarawak