Nadai raban dikelaung ari agenda digital menua

KUCHING: Perintah Besai ngagihka RM21.6 billion dikena ngangkatka pemanah arus penyambung digital ti bekualiti tinggi diselampur menua nyengkaum pelilih menua pesisir.

Menteri Wang Lim Guan Eng madahka perintah kediatu benung ngemansangka infrastruktur tu diguna dikena nyapai Digital Malaysia nengah ‘Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara’ (NFCP).

“Ungkup lima taun ti deka datai NFCP disediaka nyadi arus penyambung pengelaju ti mungkur semua sereta bekualiti tinggi diselampur menua nyengkaum menua pesisir ti beungkus RM21.6 billion.

“Nyadi sebagi ari NFCP perintah deka nambahka arus penyambung menua pesisir di Malaysia kelebih agi Sabah enggau Sarawak awakka nadai raban dikelaung ari agenda digital menua,” ku iya.

Guan Eng bejaku munyi nya lebuh mantai Bajet 2020 di Putrajaya, tadi.

Ku iya, Komiti Komunikasyen Enggau Multimedia Malaysia (SKMM) deka ngagihka RM250 juta dikena nyikap akses arus penyambung nengah teknologi satelit.

“Kelimpah ari nya, perintah mega deka ngagih RM210 juta dikena ngelengkaska infrastruktur digital ba begunan mensia mayuh kelebih agi sekula enggau pelilih ti meri empas tinggi baka ‘taman perindustrian’.

“Pengelebih deka diberi ngagai palan ba nengeri ti muntang sereta jampat endur ngatur NFCP,” ku iya.

Tandu iya, pengawa ngatur NFCP tu amat beguna dalam mantaika teknologi enggau servis 5G ngagai rayat.

“Dalam napi ubah pemansang 5G ti 100 kali labih laju ari 4G, perintah mantaika Geran Pemansang Ekosistem 5G ti beungkus RM50 juta.

“Enggau nya perintah deka ngagika RM25 juta dikena nyikap belanja geran ‘padanan secara bidaan’ ngambika mayuh agi sida ti bepenau ngaga aplikasyen digital baka dron penganjung, kerita deriba kediri, teknologi blockchain sereta produk enggau servis bukai ti beguna dikena nerenak puku dalam insfrastruktur ‘gentian optik enggau 5G,” ku iya.

Suara Sarawak