Tampung projek pemansang ti udah dikemendar

KUCHING: Kaban Kaunsil Nengeri (Adun) Engkilili Dr Johnical Rayong Ngipa dekaka ejensi pengereja pengawa nampung semua projek pemansang ti udah dikemendar sebedau tu ungkup pemaik rayat.

Iya madahka enda manah kitai ngetuka semua projek sebedau tu udah dikemendar dalam bajet enggau udah dipejurai ba Kaunsil Nengeri (Dun).

“Ukai kitai minta tang semina dekaka semua projek pemansang ti udah dikemendar ulih ditampung ungkup pemaik rayat ba kandang menua Engkilili enggau kandang menua bukai diarika Parti Sarawak Bersatu (PSB),” ku Dr Rayong.

Dulu ari nya, Dr Rayong ti mega Ketuai Nembiak PSB mansutka jaku nya lebuh bejadi Pengawa Nutup Aum Besai enggau Kus Ketuai Genturung Pendiau enggau Ketuai Raban Bansa Dun Engkilili ba Sri Aman ditu, kemari.

“Kitai meseti ingat, semua projek pemansang nya udah dikemendar maya ba Dun sebedau tu lalu aku empu udah ngulu aum begulai enggau sekeda pengereja pengawa nyengkaum merambu bajet ungkup projek pemansang.

“Nya alai, kitai ngarapka projek nyendiaka perengkaguna baka bekal ai beresi, jalai alun, sistem ngaga parit enggau bekal kuasa karan ulih ditampung lalu tembu nitihka timpuh,” terang iya.

Berebak enggau nya, Dr Rayong madahka PSB komited nyuaka bantu ngagai rayat taja ukai nengah Projek Mit Pemansang Menua Pesisir (MRP) enggau Program Transfomasyen Menua Pesisir (RTP).

“Bantu diberi ngagai rayat Engkilili enggau Dun bukai ti diarika PSB enda kala ngetu taja bantu nya ukai beratus ribu ringgit,” ku iya seraya madahka diri berasai lantang ati laban rayat nemu pemar ditapi sida diatu.

Bejaku pasal Aum Besai enggau Kus nya, iya dekaka semua ketuai raban bansa bulih penemu ke manah ari seminar nya.

“Bisi 150 ketuai komuniti ba Dun Engkilili ngulu seminar tu nyengkaum tiga penghulu iya nya Penghulu Gerang Anchih, Penghulu Inchang Ancheh enggau Penghulu Betuk Tubi,” ku Rayong nerang silik.

Suara Sarawak