Tangki Ai Beladin patut ditukar

BELADIN: Tangki Ai Beladin patut ditukar baru pengudah 35 taun beoperasyen laban tong nya majak rusak kelimpah enda ulih nampung peminta peranak dia ke majak betambah.

Adun Beting Maro Razaili Gapor madah, tangki ai nya majak rusak enggau enda ulih nampung peminta penguna taja udah diseleti dalam taun 2011 dikena nambahka 2.5 juta liter ai sehari (MLD).

Nya kebuah, Razaili minta tangki ai nya patut ditukar baru laban tangki nya udah repuk lalu enda ulih nampung setengah ai ari 2.5 MLD nya.

“Bedau agi ditambah enggau penanggul maya kemarau, bekal kuasa karan enggau ke bukai.

“Pekara tu nunjukka tangki nya enda ulih dikena nyendiaka bekal ai ti chukup nitihka peminta penguna ba kandang menua nya.

“Taja pan bisi bantu bekal ai ari Tangki Ai Beresi Kaki Wong maya tu tang aku ngasaika tangki nya enda ulih mutar penanggul suntuk ai ba kandang menua tu,” ku Razaili.

Iya mansutka jaku nya ngagai pemberita pengudah ngabas Tangki Ai Beresi Beladin, ditu kemari.

Nya alai ku iya, pekara tu nyadi ketegal tangki ai ti jauh enggau ai enda deras ngujungka penanggul suntuk ai majak nyadi ba dia.

“Nya kebuah, kitai deka mantaika perambu ngagai perintah ngambi nukar baru tangki ai ke besai agi nyengkaum nukar sistem retikulasyen ti apin ditemu gaya sistem nya diengkah di baruh tanah.

“Kitai udah mantaika penanggul tu ngagai sida ngambi sama berundingka pematut mutarka penanggul ti nyadi tu.

“Chara pemadu manah diatu, sida patut ngaga baru tong enggau tiga sistem entali ungkup Kampung Hilir, Tengah enggau Ulu Beladin ngambika ai disambung nitihka peminta peranak dia,” ku iya nyemetak madah.

Nambahka nya, Razaili madahka gaya pegung nimbun ai majak enda diseleti manah nyentukka penguna nerima bekal ai ti masin.

“Pegung nimbun ai mega majak jaik laban enda diseleti manah nyentuk bisi ban pechah ketegal ai masin tama ngagai endur nya lalu peranak dia suntuk ai kelebih agi maya musin kemarau.

“Nya alai, kitai patut ngemanah tong ba Sungai Demit enggau Sungai Bulih ngambi nentuka ai seruran bisi disambung ngagai rumah bala penguna ba kandang menua nya,” terang iya.

Nitihka penerang, Menteri Muda Bekal Ai ti mega Menteri Muda ba Opis Kepala Menteri (Pekara Islam enggau DBKU) Datuk Dr Abdul Rahman Junaidi deka ngabas penanggul suntuk ai ti nyadi ba kandang menua Beting Maro kena 22 enggau 23 Oktober tu.

Suara Sarawak