Unimas ngesan tanggungpengawa besai

KOTA SAMARAHAN: Bisi 484 iku nembiak ngambi degree nyengkaum 56 iku nembiak ngambi Doktor Falsafah (PhD) enggau 428 nembiak ngambi Master dirami dalam Pengerami Konvokasyen Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) ke-23, pagi tadi.

Tuai Pemegai Menua (TYT) Tun Abdul Taib Mahmud ti mega Chanselor Unimas bejadika Pengerami Konvokasyen Ke-23 tu ba renggat keterubah di DeTAR Putra Unimas.

Lebuh bejaku Abdul Taib madahka, Sarawak sebuah nengeri ti pemadu besai dalam Malaysia ngembuan penumbuh ekonomi enggau pemansang nengeri ti majak manah nyadi kelai dikena nentuka komitmen ti tinggi ngagai semua bansa.

Ku iya, pengawa tu beguna dikena nentuka Unimas seriris enggau polisi Perintah Nengeri dalam nuju ngagai Ekonomi Digital ba taun 2020.

“Unimas ngesan tanggungpengawa ti besai ukai semina dalam ngadaka raban ngembuan penatai pemisi ke besai tang lebih agi dalam ngemansangka modal mensia ti deka nyadi pemain industri dalam pemansang komuniti, nyaga rampa menua sereta meri servis enggau penuh intergriti sereta meruan.

“Aku chukup temegah meda kaul rat entara Unimas, Perintah Nengeri, Perintah Besai enggau raban bukai nyengkaum mensia mayuh baik ari dalam tauka luar menua ti chakah dalam ngemansangka nengeri tu,” ku iya.

Tandu iya, iya pechaya penau ti diempu sida bala akedemik Unimas dalam mayuh bengkah penemu deka nyadi kebuah pemansang menua tu nyadi.

Nitihka Abdul Taib, iya seruran ngarapka semua pekara manah deka ngulihka perati sereta sukung ari Perintah Sarawak.

“Sarawak benung chakah dalam ngemansangka ekonomi digital ti tetap enggau inisiatif sereta strategi infrastruktur digital, penau digital enggau ke bukai.

“Aku pechaya semua pengawa tu deka ngemansangka Sarawak ngagai ekonomi digital sekaligus duduk ba baris mua dunya digital.

“Ngagai Unimas rebut meh peluang tu dalam ngatur langgur kerejasama ngajar nembiak belajar, pansik enggau komersial,” ku iya.

Iya mega pechaya, enti tradisyen dichantum enggau inovasyen maya tu Sarawak deka dikelala nyadi sebuah nengeri ti nyulut ba ekonomi digital kelimpah nyadi penyukung tegap Industri Revolusyen 4.0 enggau Pelajar 4.0.

Ba pengerami nya kemari, mensia mayuh mega meda dua iku orang tuai nerima PhD enggau 15 nembiak bukai ti datai ari Pemesai Servis Mensia Mayuh Sarawak (PANS) nerima dgree ti disuaka Abdul Taib.

Ba pekara bukai, pemeri anugerah khas baka Anugerah Pelajar Diraja (Bumiputera enggau Ukai Bumiputera), Anugerah Chanselor enggau Anugerah Pro Chanselor mega bisi diadu ba renggat keterubah tu.

Sama bisi datai Pro Chanselor UNIMAS Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang, Chairman Raban Direktor Unimas Tan Sri Panglima Sulong Matjeraie, Mandal Chanselor Unimas Profesor Datuk Mohamad Kadim Suaidi sereta bala bukai.

Suara Sarawak