KUCHING: Perintah Sarawak enda begilik penemu sentang sebarang randau enggau Perintah Besai bekaul isu minyak enggau gas.

Opis Kepala Menteri nengah sebengkah penerang madah, nadai sebarang ubah ba sentang randau naka tu nitihka penerang sebengkah portal dalam berita jaku Inggeris kemari

“Nitihka penerang ari portal berita nya orang ti merambu ngasuh Sarawak nurunka 20 peratus ari Perintah Besai, chukup ngasuh saru sereta ngembuan niat enda manah.

“Opis Kepala Menteri deka nerang iya nya Perintah Sarawak sigi enda ngubah sebarang peminta,” ku iya kemari.

Tandu iya, opis nya sigi bisi berandau enggau perintah besai bepelasarka peminta sebedau tu.

Duku ari nya Penyanding Penemu Undang-Undang Sarawak, Datuk J.C Fong madah deka ngiga jalai alternatif pengudah Pakatan Harapan (PH) puntan ngamatka danji manifesto pengawa beplih besai deka meri 20 peratus royalti minyak enggau gas.

Iya madah, nengeri tu entara pemeri dua pertiga ari penyampau asil gas Malaysia lalu sepertiga dalam ngasilka minyak.

“Patut iya, Sarawak bulih agih ke lebih besai dalam asil Petronas,” ku iya nitihka udah dipadah nengah sebengkah randau begulai enggau Reuters.

Taja pia, Menteri Besai Tun Mahathir Mohamad bulan nyin kemari madah, danji manifesto PH deka nikika royalti minyak 20 peratus ngagai Sarawak tau ‘munuh’ Petronas, pengeksport ai gas tulin lumur tiga pemadu besai ba dunya.

Kenu ku Fong, nya alai Sarawak deka ngiga jalai alternatif ti enda ‘ngemedis’ Petronas ari sukut pejalai wang kelimpah meri awak ngagai Perintah Nengeri dalam ngemansangka minyak enggau gas.

“Sida (Perintah Besai) madah enda ulih lalu peminta nya tau ngasuh Petronas bankrap enti royalti minyak enggau gas ditikika ngagai 20 peratus.

“Tambah mega, randau pasal isu nya udah dipejalai kenyau lebih setaun ke udah nyengkaum dalam bekunsi pengawa ngemansut minyak enggau gas ti dipejalaika di Sarawak,” ku iya.

Berebak enggau nya, Petronas nukar semua gas ke diasil ngagai ai gas tulis lalu dieksport, ku Fong.

Mahathir mega madah, perintah PH deka nguji meri mayuh agi belanja ngagai Sabah enggau Sarawak enggau enda ngelemika pengering Petronas.

“Kami setuju enggau mayuh pekara pasal atur Petronas tang sida (Perintah Besai) enda ulih ngamatka kelimpah madah pekara nya begunaka pemendar ari orang ke megai saham.

“Sida mega nemu, nyema pekara tu enda ulih diputar dalam timpuh ke semak, iya deka meri pangkan enda manah ngagai pemeranak puku ari menua luar dalam industri,” ku iya.

Petronas ti mega dikangau Petroliam Nasional Bhd nyadi tabung wang pemadu besai ngagai Perintah Besai.

Taun tu, Petronas udah madah deka beranakka puku bebilion dolar ba pelantar minyak di Brazil.

Lebuh dirandau Reuters, Petronas ti ngatur rizab minyak enggau gas Malaysia nadai berumban meri saut ngagai sebarang tanya.

Opis Kepala Menteri Sabah mega enda nyaut peminta enggau nimbal pasal atur ke sebaka enggau Perintah Besai.

Suara Sarawak