KUCHING: Bisi 291 iku peranak di kandang menua SPS Batu Kawa Fasa 1, 2 enggau 3, SPS Stampin sereta Sungai Apong ti kala mayar premium tanah RM5,000 tauka lebih dipinta ngambi pulai sebagi ari premium tanah nya sebedau 31 Disember tu.

Menteri Kaunsil Kandang Menua enggau Pengawa Berumah Datuk Seri Prof Dr Sim Kui Hian madahka pemadu mimit sida mayar premium tanah nya suba RM5,000 tang bisi mega sida mayar mayuh agi ari nya.

“Nyin kemari, kami meri timpuh nyentuk 31 Oktober endur sida ngambi pulai duit premium tanah nya, tang laban agi mayuh sida bedau ngambi kami ngelanjarka timpuh ngagai 31 Disember taun tu.

“Bisi 161 iku peranak SPS Batu Kawa Fasa 1, 2 enggau 3, 97 iku ari SPS Stampin enggau 33 iku ari Sungai Apong bedau ngambi pulai premium tanah ti kala dibayar sida,” ku iya.

Kui Hian bejaku munyi nya ba aum pemberita di Palan Servis Presiden Parti Sa’Ati Rayat Sarawak (SUPP) Batu Kawa ditu, pagi tadi.

Ku iya, sida ti bedau ngambi premium tanah nya dipinta datai ngagai palan servis sitak diri empu lalu mai dokumen ti patut.

“Ngagai peranak Batu Kawa empu, sida tau datai kitu (Palan Servis SUPP Batu Kawa enda jauh ari Jematan Batu Kawa) lalu mai kad pengelala, risit bayar premium tanah nya suba, buku chukai tanah, buku bank enggau surat pemati enti orang ti mayar nya udah nadai (ungkup waris).

“Ngagai SPS Stampin ngau Sungai Apong sida tau nuju palan servis sitak sida empu tauka betanya ngagai ketuai kampung,” ku iya.

Dia iya ngelalau mensia mayuh sama betesau madah pasal pekara tu laban timpuh endur ngaga peminta semina dibuka ngagai ujung taun tu aja.

Tandu iya, sebedau tu perintah netapka premium tanah dibayar pemadu mimit RM5,000.

Empas ari perintah ngerunding rayat ti mimit penatai pemisi dia perintah ngeletak premium tanah semina dibayar RM2,500 aja ke alai sida ti dulu mayar RM5,000 suba diasuh ngambi baru RM2,500 agi.

Kenyau peminta tu dibuka urung 467 iku peranak di SPS Batu Kawa Fasa 1, 2 enggau 3 udah ngambi bagi premium tanah sida.

Barang sapa deka nemu enggau silik tau betanya ngagai lumur 082528932 (Palan Servis SUPP Batu Kawa).