MA63: Sarawak disema baka ‘pun getah’

“Sarawak tau disema baka pun getah, ngeluarka ai tang asil ai getah nya diempu orang bukai.”

KUCHING: Malaysia udah ngelepaska diri ari tanchang kuasa menua luar lebih 60 taun tang nyentukka diatu pekara ba Sempekat Malaysia 1963 (MA63) agi dipetalat.

Presiden Kongres Bansa Dayak (DNC) Paul Anyie Raja madahka Sarawak tau disema baka pun getah, ngeluarka ai tang asil ai getah nya diempu orang bukai.

“Entara pekara ti disebut ba MA63 pasal pengarap Islam nyadi pengarap rasmi Malaysia tang pengarap bukai tau dikena.

“Taja pia, nyentukka diatu pekara baka pekara sekula, pekara pengerai sereta minyak enggau gis menua agi mengkang dipetalat,” ku iya.

Paul bejaku munyi nya ba forum Religion Freedom and National Building enggau topik MA63: Sebuah Menua, Tiga Wilayah enggau Mayuh Pengarap di balai DBNA ditu, ensana.

Ku iya, Malaysia ngembuan tiga bengkah wilayah sebedau tu iya nya Malaya, Sarawak enggau Utara Borneo.

“Sempekat MA63 nya entara sempekat ti pemadu beguna tang semina ngembuan 11 iti artikel aja.

“Nya kebuah, kenyau 60 taun ti udah lalu agi bisi pekara sereta isu ti nyadi bekaul enggau sempekat nya.

Tambah iya, pekara nya tetap dipejurai ngambika tetap meri penegap ngagai menua.

“Tepulai ngagai kitai semua baka ni deka meratika pekara tu.

“Taja pia, kitai sama patut begempung ngulihka sama ngetanka menua sereta beserakup laban ngembuan pengarap ti bebida sereta rayat pupu bansa,” ku iya.

Suara Sarawak