MPKKP ngeruga adat rumah panjai

KUCHING: Atur numbuhka Kaunsil Pengatur Komuniti Genturung Pendiau Perintah Besai (MPKKP) terus dibantah bala ketuai komuniti enggau tuai rumah di kandang Sitak Kunsil Negeri (Dun) Batang Ai.

Siku ketuai komuniti enggau tuai rumah ari Batang Ai, Tr Albert Klinsing Manau madah MPKKP nya semina nyadika chara Pakatan Harapan (PH) ngerampas Sarawak ari perintah ke diatu.

“Nadai tuju nyematak PH numbuhka MPKKP. Anang nguji ngaga dua iku tuai rumah ba siti rumah panjai.

“Enti pekara tu nyadi, charut rumah panjai sereta tau nyadi laya besai,”ku iya rambau nemuai ngagai Dewan Undangan Negeri (Dun) kena Hari Lima tu tadi.

Klinsing ke mega Chairman Parti Progresif Demokratik (PDP) pampang Batang Ai nambah, atur numbuhka MPKKP sigi dikena ngeringka raban orang ti udah lama nyadi penyakal perintah Sarawak.

Ku iya, enda MPKKP ditumbuh pan sigi udah bisi raban orang ke baka tu ke seruran ngelaban perintah nengeri dibaruh iring Gempung Parti Sarawak (GPS).

“Pengawa numbuhka MPKKP sigi dikena sida ngesah raban orang ke enda segulai enggau perintah negeri.

“Ba tetiap rumah panjai sigi bisi raban tu alai MPKKP nyadika pelasar endur sida ngelaban perintah Sarawak.

“MPKKP ngeruga pemaik pengidup peranak ke diau di rumah panjai, nyengkaum tusun adat kitai Iban lalu deka mecah ke rumah panjai,”ku Klinsing.

Penemuai sida ke Dun kena Hari Lima tu tadi betubuh lebih 60 iku raban tuai rumah nyengkaum Pemancha Ja’au Jagit enggau Pemancha Chua Kee Long.

Sida seraban bela limpang betemu enggau Menteri Muda Dagang Entarabangsa enggau Industri, Terminal Industri enggau Pemansang Orang Dagang Datuk Malcom Mussen Lamoh.

Suara Sarawak