Pengada Band Tajai ari pengelandik ‘jamming’

Arapka lagu “Semina Mimpi’ diterima peminat

Buah penemu ti badas tau datai ari sebarang endur. Kedai kopi, karaoke pub, langkau umai, kampung jerung enggau jalai pendai ulih mega meri inspirasyen.

Penemu datai enda ngira maya lalu iya mega enda ngira pemayuh orang ke sama bisi dia maya nya. Senario tu nyadi ba raban Band Tajai ke alai band nya tumbuh ari penemu kedai kopi pengudah sida “jamming” ba siti studio di Simanggang.

Penemu nya nyangka bisi berekat laban diatu sida udah mujur ngeluarka single keterubah Semina Mimpi. Band Tajai ke madahka penatai diri ari Simanggang tau dikumbai “family band” tauka band diri sebilik.

Iya ti bendar lima iku sida diri petunggal ke diatu bela udah bisi pengawa kediri. Vokalis Band Tajai, Nelson Tajai ke lalu nyadi ketuai band dibantu Yie Johny (lead), Boniface (bass), Howeston (gitar kedua) enggau Bonny (drum).

Naka tu Band Tajai nerima kangau merindang enda milih endur seagi enda nekul jam enggau hari sida gawa.

BAND TAJAI…Vokalis Band Tajai, Nelson Tajai ke lalu nyadi ketuai band dibantu Yie Johny (lead), Boniface (bass), Howeston (gitar kedua) enggau Bonny (drum).

Lagu Semina Nuan ke diatu udah bisi ba chanel youtube dirikod dalam taun 2018 suba. Lagu nya dirikod ari baruh kompeni Kaban Muzik Production (KMP).

“Single Semina Mimpi tu siti lagu ti digaga raban Band Tajai empu. Taja pan pia nama band kami tu datai ari penemu Jesley Jabu lalu iya mayuh ngajar kami chara bemain muzik enggau chara begulai ba siti band.

“Ba kami iya dianggap kami sifu tauka guru kami bemain muzik,”ku Neslon Tajai meri penerang pasal Band Tajai ke bulih nama ari penemu Jesley Jabu Bajang.

Ditanya sapa ngaga muzik ke Semina Nuan, Nelson Tajai madah muzik Semina Mimpi endang digaga Yie Johny. Nyaut pasal gaya sambut peminat lagu Iban bepanggai ba ‘peda’ lagu nya ba youtube, Nelson madahka iya chukup temegah laban Semina Mimpi udah bulih mayuh orang meda.

Enti sida bisi publisiti ke manah agi, iya pechaya Semina Mimpi tau bulih orang meda ke lebih mayuh.

Formula beretan lama

Kunchi tauka formula beretan lama begulai ba siti band nya sepenemu enggau pangan diri. Sida meseti bekunsi ‘rega’ ti sebaka. Reti nya, sida
meseti ngembuan tuju, tagit enggau chara ngereja pengawa ti sebaka.

Sida mega meseti bisi ketuai enggau atur ti belebas. Raban ke bukai mending sereta ngasika jaku ketuai laban dalam siti band enda tau dua iku ketuai. Rurus ati sereta bebasa enggau meretika pangan diri mega beguna kena ngaul semua raban ba band.

“Maya ke lepa kami sebuat selalu berandau baka ni chara ngangkatka kualiti band kami. Mayuh sukut deka dikemanahka agi nyengkaum muzik, lagu enggau chara merindang orang ba mua mayuh.

Kekadang ba siti pemgerami kitai ukai bemainka lagu diri empu aja tang lagu orang bukai mega patut ditemu. Reti nya band ti band ti badas ulih bemain mayuh bansa rentak lagu lalu ari nya kitai dikumbai orang ‘versatile’ tauka badas,”,ku Nelson.

Ngenang pemansang industri muzik Iban diatu, Nelson madah pemansang teknologi digital mayuh mantu pengerembai lagu Iban. Enti suba ku iya orang semina nemu lagu baru nengah churung radio aja.

Diatu lagu baru enggau artis baru ulih ditemu nengah mayuh media rama. Diatu ku iya sapa landik sereta rajin ngelakuka diri sigi dikelala sereta ditemu orang mayuh.

“Aku chukup temegah ati enggau Anugerah Charta Sapa Juara (ACSJ) ke-6 tu tadi laban udah ngangkat nama imej enggau industri muzik Iban ngagai siti tikas ti tinggi ari ke udah.

“Nengah ACSJ kitai ulih ngaga lagu ti menyana laban ACSJ dulu napis lagu ti badas aja ulih masuk ba charta nya. Ambi pekara tu nyadi siti pemar awakka kitai lebih fokus tauka beratika kualiti lagu diri.

“Taja pia penemu tu semina peransang ari aku ke nyadi artis baru,” ku tandu Nelson seraya madah ACSJ ke-6, ulih mai lagu Iban ngagai tikas ti tinggi agi setanding enggau lagu bukai.

“Enti kitai diberi peluang ayan ba TV baka artis Semenanjung, lagu Iban mega ulih dikelala orang di serata dunya,” ku iya.

Pemar ngasilka album

Munyi ku jaku aku ari suba, ngeluarka siti album penuh ukai pekara ti mudah. Kelimpah lagu enggau muzik ti badas, nyual CD/VCD mega siti pemar. Kebuah pia, laban orang diatu enda tentu deka meli CD laban sida ulih mendingka lagu ari telefon binching baka bepedaka youtube.

“Iya ti bendar kami Band Tajai benung ngaga lagu ti engkeman enggau muzik band kami. Enda ulih berumban ngaga lagu laban peminat lagu Iban diatu semina rinduka lagu ti badas aja.

“Ngelala sera peminat lagu Iban diatu mega siti pemar ba komposer. Arapka peminat Tajai Band besabar nganti lagu enggau album ari kami,” ku Nelson.

Siku-siku artis tauka siti-siti band patut ngembuan pengarap ba pengawa diri empu. Pengarap mih ti nyadi senyata pemadu badas dikena ngemansangka diri.

“Aku arapka Band Tajai terus diterima peminat lagu Iban. Aku pechaya enti kitai bisi pengarap ba diri, orang tentu mega arapka kitai. Jereki bepanggai ba Tuhan.

“Artis baru, artis lama, biak, tuai bela bisi peluang ulih mansang sereta tebilang. Enti kitai rajin bisi mih utai ulih. Terima kasih semua ti udah mantu sereta nyukung kami ari ngelamatu ti udah.

“Sama besampi awakka industri muzik kitai ulih mai pengidup ti menyana ngaga semua anak seni ke bisi di menua tu. Sukung mih artis enggau industri muzik kitai,” ku Nelson ngujungka randau.

Arapka Band Tajai terus mujur ba dunya pemerindang sebaris enggau band tauka artis solo bukai ti udah dulu tebilang.

Suara Sarawak