Pengelandik bejaku Mandarin meri pemaik ngagai nembiak

KUCHING: Pengelandik bejaku Mandarin enggau manah siti pengelebih lalu beguna amat kelebih agi ngagai semua nembiak ti benung besekula.

Kaban Parlimen Bandaraya Kuching Dr Kelvin Yii madah, pemintar bala nembiak nguasa jaku tu meri mayuh pengelebih ngagai sida ukai semina ulih dikena ba sekula aja tang mega nyamin pengidup ti mujur jemah.

“Bisi mayuh pemaik enggau pengelebih diulih kitai ari ke nguasa jaku China tauka Mandarin ngagai bala nembiak laban ulih ngasuh runding enggau pikir sida regas kelebih agi enti diseridi kenyau ari mit.

“Kitai mega meransang bala nembiak nguasa jaku bukai seriris enggau rayat kitai di Sarawak ti datai ari pupu bansa, daya idup enggau jaku,” ku iya.

Kelvin mansutka jaku tu lebuh bejadika Pengawa Nutup Karnival Jaku China Sekula Primari (SK) Saint Thomas ba balai sekula nya, ensanus.

Ku iya, jaku Mandarin tu beguna amat ukai semina dikena ba Malaysia aja, tang udah diterima serata dunya baka jaku English ke nyadi jaku ekonomi enggau pelajar.

“Jaku Mandarin tu siti ari jaku pemadu mayuh dirikod mensia ba dunya tu dibanding enggau batang jaku bukai.
“Ari sukut sejarah tamudun menua China mega, kitai meda sistem pelajar sida chukup engkeman sereta tebilang lalu suah diteladan bansa bukai ba dunya tu,” terang iya.

Nya alai, Kelvin ngarapka semua sekula ulih chakah agi ngatur aktiviti bekaul jaku Mandarin ngambika bala nembiak ulih mereti sereta ngemeranka jaku nya ba pengidup sida besehari sehari.

Dulu ari nya, SK Saint Thomas bisi ngatur sekeda aktiviti sepanjai karnival nya nyengkaum pekit ngarang, nyepil, macha enggau nyadaka leka main ngena jaku China.

Pekit diatur renggat sekula udah disereta bala nembiak datai ari pupu bansa baka Iban, Bidayuh enggau ke bukai.
Nembiak Primari Empat, Simeon Emanuel bansa Bidayuh ba sekula nya menang ba pekit nyadaka leka main dikumbai sajak dalam jaku Mandarin.

“Gaga endar ulih menang ba pekit tu taja bedau landik bejaku ngena jaku Mandarin,” ku Simeon.

Kenu ku Aldam Yow, iya mega temegah ati dipadu menggi gelar champion nyepil dalam jaku Mandarin sereta madahka diri kedua kali udah nyereta pekit baka nya.

Suara Sarawak