Perunding pengelantang rayat menua ulu

KUCHING: Urung 100 buah rumah panjai enggau genturung pendiau di Murum idup bepanggai ba ai ujan.
Adun Murum Kennedy Chukpai Ugon madah, genturung pendiau nya nyengkaum Tubau, Jelalong, Sujan, Linau, Koyan enggau Murum.

“Genturung tu patut diperati lalu dipasuk dalam Sitak Suntuk Ai ngambika komuniti dia ulih ngasaika bekal ai beresi.

“Kitai mai sebana rayat ti ukai semina randakka pemansang tang mega perengkaguna pemun kelebih agi bekal ai dikena beridup enggau meri pengelantang,” terang iya.

Kennedy madah munyi nya lebuh bejuraika Rang Undang-Undang Perbekalan (2020), 2019 enggau mosyen Resolusyen Langgur Pemansang ngagai Bajet 2020 rambau Aum Kedua Renggat Keempat Dun ditu ensanus.

Nangkan nya, bekal kuasa karan ba sitak dipegai iya mega agi ba tikas tauka dikumbai nadai lalu tu ngasuh sida napi pemar ngemansangka sosioekonomi peranak dia.

“Penanggul baka tu nekul pemansang lalu rayat mar ngemajuka diri ba sektor ekonomi dikena ngangkatka tikas pengidup sida.

“Nya alai aku minta Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir (RES) enggau Program Skim Alternatif Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir (Sares) ditambung ngagai rumah panjai enggau genturung pendiau ke apin disambung,” ku iya.

Seriris polisi enggau inisiatif perintah bejalaika pemansang bepelasarka ekonomi digital, Kennedy minta tiang pemanchar arus penyambung di Murum nyengkaum ba Tubau, Jelalong enggau Sungai Linau patut dirumban.

“Kitai deka nentuka rayat dia ulih ngasaika pengelantang enggau pemaik ari bekenaka perengkaguna nya sereta enda tinggal agenda transformasyen ekonomi digital ekonomi,” ku iya nerang silik.

Suara Sarawak