Program baru ungkup orang bumai, berikan

BETONG: Opis Menteri Betanam Betupi Moden, Tanah Adat enggau Pemansang Kandang Menua dipelaba deka nyendiaka siti program ba Bajet Sarawak 2020 ungkup raban bumai enggau orang berikan di nengeri tu dikena ngelempungka tating belanja sida bekau ari rega komoditi ke udah nurun.

Menteri iya ke mega Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah, endang ari sukut betanam betupi perintah nemu bisi atur ke baru.

Ku iya, jam diatu selampur menua betanam betupi napi penanggul lebuh rega komoditi labuh.

“Sebengkah program ke dipeda aku ba Kuala Lumpur, sida ngembuan siti program dikena nentuka raban pekebun mit kelapa sawit, getah enggau lada ngaul pengawa nanam utai bukai ke jampat mansutka asil ngambika enda putus penatai pemisi.

“Nya alai, nya mega deka nyadi perati kitai ba Sarawak.

“Taun baru orang berikan deka bisi siti program, piak mega sekeda program ungkup orang bumai.

“Taja pia aku bedau deka nyebut sehari tu.

“Tang tu deka diperatika Perintah Sarawak, ngambika pangka pengelabuh rega komiditi ulih dikurang.

“Berebak enggau nya, mengkang enda ngelekaka utai tanam sida baka kelapa sawit, getah enggau lada,” ku iya.

Iya ke mega Menteri Wang Kedua madah munyi nya ngagai pemberita pengudah bejadika Program Outreach Petronas di SK Saint John dekat Nanga Tiga, kemari.

Ku iya, ba sitak tu lebih agi rayat mayuh bepanggai ngagai pengawa betanam lada.

“Nya alai, kitai meda sepanjai jalai nuju ke menua ulu, mayuh entukar lalu nya ukai diberi perintah.

“Nya endang asil rega lada sida ke suba kala manggai RM50, 000 setan. Tang diatu, urung RM20, 0000 lebih setan.

“Rega kelapa sawit mega nurun,” ku iya.

Suara Sarawak