Tumbuhka kaunsil media Sarawak

KUCHING : Surat kabar Suara Sarawak chukup manah laban nyendia pelasar endur mantaika berita ari mayuh macham berita aktiviti di Sarawak.

Adun (GPS-Serembu) Miro Simuh madahka media ti baka tu mantai ngagai rayat Sarawak ti mungkur pasal mayuh aktiviti, projek pemansang, langgur penemu bala pemesai enggau ke bukai.

“Nya alai aku minta ngambika pengawa Kaunsil Media Sarawak ditumbuhka ti ngembuan tanggungpengawa nusun guna media ba menua tu lalu nyadi jematan entara organisasyen media enggau perintah.

“Kaunsil tu mega nentuka berita pemesai nengeri ngagai menua luar sereta ngelakuka Sarawak ngagai menua luar lalu nyadi serakup ti mungkur organisasi media, editor, penerbit enggau pemberita ba menua tu,” ku iya.

Miro madah munyi nya lebuh bejuraika resolusyen langgur pemansang ngagai Bajet 2020 ba hari keempat Aum Kedua Renggat Keempat Dun Ke-18 ditu, kemari.

Nangkan nya ku iya, iya nerima perambu ari raban pemberita numbuhka siti Institusyen Media Sarawak ti ulih nyadi jalai ngatur mayuh program baka kus enggau seminar pemberita.

“Institusyen tu muka awak ngagai pengereja media bulih penemu dalam bidang nya lalu ngena aplikasi ke baru dalam dunya pemberita,” ku iya.

Miro mega madah, media nyadi pekara ti pemadu beguna dalam ngerembaika infomasyen sereta pelasar perintah.

“Media ti ngembuan intergriti chukup beguna dalam pengawa meri penerang, penemu enggau pemereti ngagai komuniti.

“Berindik ari pekara tu mih kitai patut numbuhka siti mekanisme dikena nagang pengawa salah dalam meri infomasyen ari terus nyadi,” ku Miro madah nyemetak.

Suara Sarawak