TVET seikas pelajar bukai

KUCHING: Penyampau tubuh bala graduet menua tu ke ulih nangkup peminta makit kereja manah agi enti dibanding enggau menua bukai di Malaysia.

Menteri Muda Pelajar, Sains enggau Pansik Teknologi Dr Annuar Rapa’ee (GPS-Nangka) madahka penyampau tubuh sida ti tetangkupka TVET diatu manggai 80 peratus seraya palan pelajar tinggi bepanggai ba sida empu.

“Curtin Sarawak ngerikod 90 peratus, Swinburne Sarawak 85 peratus lalu Universiti Malaysia Sarawak (Unimas) manggai 83 peratus.

“Tu mandangka penyampau nya jauh manah enti dibanding enggau penyampau ba Malaysia ti ngasuh Menteri Pelajar Dr Maszlee Malik irau,” terang iya.

Annuar madah munyi nya lebuh nyaut siti tanya rambau Aum Kedua renggat Keempat Dun Ke-18 ditu, tadi.

Suara Sarawak