Selidok perengka berikan raban Melanau

Pengawa berikan baik nya ba sungai tauka tasik endang meruan dikemeran mayuh macham pupu bansa di menua tu laban nya sebagi ari pemakai ke chukup digiga..

Ba raban bansa Melanau sida agi ngemeranka pengawa berikan di sungai taja udah mansang ngagai pengidup ti moden.

Di Kampung Tellian Ulu, Mukah peranak ditu mengkang ngemeranka pengawa berikan ngena perengka tradisional ke dikumbai selidok.

Perengka nya mengkang dikena nyentukka diatu taja mayuh perengka moden udah bisi dikena berikan.

Selidok tu enti ba bansa Iban dikumbai kitai penyadak tauka tabir siti lalu suah dikena bansa Melanau berikan ba sungai mit kelimpah ari perengka bukai ke dikumbai takung sikep, pihai tauka bubu.

SELIDOK TAUKA PENYADAK… Siku lelaki ari Kampung Tellian Ulu mantaika pemesai selidok dikembuan iya.

Perengka tu selalu iya digaga ngena kayu pemesai 15mm-20mm buka ti digaga nyadi rangka sereta pukat nilon enggau pemesai mata 1cm ngagai 1.5cm.

Kayu besilang diengkah kurang lebih dua kaki ari pangkal rangka selidok tu tadi.

Pemesai ujung selidok bepanggai ngagai orang ke berikan, enti kelalu besai, engka pedis dikena ba endur ti mit tauka sekut.

Panjai rangka selidok ti nyamai dikena iya nya entara dua ngagai 2.5 meter.

Langkar meseti digaga ngena kayu kering, lurus sereta meseti dipasang kayu silang ngambika ngemuntangka pengawa ngangkatka selidok.

Pengawa nyelidok tauka nyadak baka siti pengerami kelebih agi lebuh musim ikan mayuh ba sungai enda ngira ai pasang tauka enda.

AGI DIKEMERAN…Siti ari chara ngena selidok iya nya ngetanka selidok maya ai pasang.

Sida ti rinduka pengawa berikan ngena selidok deka mayuh begempung ba ulu Sungai Tellian ti chukup pabu lalu ngulihka mayuh macham bansa ikan.

Bisi tiga chara dikena ngulihka ikan ngena selidok iya nya ngelaban pejalai ai, ngetanka selidok lebuh ai pasang tauka surut sereta muru ikan ngambika tama ngagai selidok.

Lebuh pengawa muru ikan ngagai selidok, siku deka nyadi orang ke ngetanka selidok, lalu siku deka muru ikan ngena sengayuh tauka kayu.

Selalu iya, lebuh ai enda deras, chara muru ikan tu suah dikena, lalu chara ngetan suah dikena lebuh air deras.

Lebuh ai sungai deras, ikan tu suah endar begempung mayuh nyemerai mudik ke ulu tauka ili

Udahnya, selidok deka ditan lalu orang ke ngetanka selidok tu meseti berendam dalam ai.

Pemayuh ikan sungai mega bepanggai ngagai musim lalu begempung begulai enggau bansa sida empu aja.

Selidok deka diangkat takah tiga ngagai lima minit bepanggai ngagai endur orang ke ngetan nya ulih tetemuka penyampau ikan tama ke dalam selidok.

Entara utai ke suah diulih sida ke ngaga pengawa nyelidok tauka nyadak tu iya nya banta, baung, tuman, undang, betok, tilapia sungai enggau mayuh macham ke bukai.

Ikan ke mit suah bendar disumai lempis lalu ke besai deka dipanggang tauka digaga gulai.

Bisi mega ngaga tebaloi ke alai ikan deka digulai enggau tepung sagu lalu dibungkus ngena daun nipah muda lalu ditunu.

Pengawa berikan chara tradisional tu mengkang dikemeranka sida Kampung Tellian enda ngira biak tauka tuai.

Seagi Sungai Tellian mengkang ngembuan ikan ti mayuh, seagi nya sida berikan ngena selidok.

Taja pemesai ikan sungai mit aja, tang asai chukup manis sereta nyamai enti dilempis tauka digaga nyadi tebaloi ikan.

Komuniti Melanau Kampung Tellian Ulu chukup rinduka ikan sungai lempis enggau tebaloi tu.

Suara Sarawak