Integriti tegap, komuniti maju

KUCHING: Perintah Sarawak seruran chakah nempa komuniti ti mereti, ngembuan ulah ti manah sereta ngemeran integriti tinggi.

Sapit Kepala Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan madahka dalam mayuh pekara, Sarawak dipeda mansang ke mua sereta bebendar agi ngenegapka integriti lalu ulih nagang penyalah makai ba komuniti.

“Pekara tu ditegapka agi di baruh pegai Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nengah pengawa numbuhka portfolio Integriti enggau Ombudsman dikena nerenak ulah integriti di Sarawak.

“Sekeda ari inisiatif Perintah Sarawak udah nyadi chunto ngagai nengeri bukai dalam pekara bekaul integriti tu,” ku iya.

Awang Tengah madah munyi nya lebuh bejaku ba pengawa bejadika Seminar Corporate Liabiliti on Corruption ba sebuah hitel tebilang ditu tadi.

Nangkan nya, iya madahka inisiatif bukai dipejalaika Perintah Sarawak nyengkaum numbuhka Unit Integriti enggau Ombudsman Nengeri, latih Pemesai Integriti Bertauliah (CeIo) nyendiaka Pelin Ngatur Pengawa Makai Suap (CRM), nyendiaka ‘Organisational Anti-Corruption Plan’ (OACP) enggau Pensijilan ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System).

Suara Sarawak