Pelajarka mayuh jaku, pilih bidang engkeman

KUCHING: Nembiak jeman diatu patut bebendar belajarka jaku English, jaku Mandrin enggau ngambi bidang ti engkeman ba institusyen palan pelajar tinggi awakka muntang bulih pengawa.

Menteri Pelajar, Sains enggau Pansik Teknologi Datuk Seri Micheal Manyin Jawong madahka peluang dalam ngulihka pengawa ari jeman kelia enggau diatu enda sebaka agi.

“Enti kelia pengawa ngiga kitai, ukai kitai ngiga pengawa.

“Tang diatu jeman nya udah berubah lalu diatu kitai ninga mayuh nembiak ti baru tembu sekula pelajar tinggi nadai ngembuan pengawa,” ku iya.

Iya bejaku munyi nya lebuh Bejadika Kerejasama Entarabansa Pelajar enggau Peluang Meri Pengawa Puang ari ACEC enggau universiti-universiti ari menua China di Palan Penerangan Islam (IIC) ditu, kemari.

Tambah iya, nembiak diatu meseti pandai ngena jaku English ti nyadi jaku lingua franca enggau nemu jaku Mandrin ti deka nyadi sebagi ari jaku lingua franca ba timpuh lima taun deka datai.

“Mayuh universiti ngatur pelajar bekualiti diatu, tang nya bedau tentu besemaya meri peluang kita gawa.

“Kebuah pia, tebal agi nembiak diatu kurang bepenau dalam pekara teknikal baka subjek Sains, nadai entu pandai bejaku English enggau Mandrin,” ku iya.

Iya mega ngarapka runding apai indai ngagai anak-anak ti ngambi bidang Pelajar Teknikal enggau Latih Vokasional (TVET) ulih diubah.

“Apai indai enda ibuh temegah meda anak-anak bulih setipikit tembu sekula ari universiti enti dua tauka tiga taun udah nya anak sida agi bedau bulih pengawa.

“Nya kebuah, TVET amai beguna laban meri fokus ngagai latih vokasional semina runding ti ngumbai anak ngambi TVET tu nadai pandai patut diubah.

“Enti kitai meda menua China, Jipun enggau menua luar bukai, apai indai sida sigi nyukung bala anak sida ti deka masuk dalam latih vokasional,” ku iya.

Ba program kemari urung 250 iku nembiak di Kuching datai ke alai sida diterang pasal beberapa buah palan universiti ari menua China nyengkaum Universiti Wuzi Beijing, Universiti Perubatan Anhui, Universiti Perubatan Ningxia enggau ke bukai.

Bagi nembiak ti ulih nampung sekula ngagai menua China nengah ACEC sida deka dipelanja penuh ari Program ‘Study Go China’.

Sama bisi datai Direktor Eksekutif ACEC Channing Yang enggau ke bukai.

Suara Sarawak