Saspek nunu langkau kupon MBM digiga

MIRI: Kaunsil Mengeri Miri (MBM) nyendiaka perais RM1,000 ngagai barang sapa orang ke ulih mantu madah sapa ti sengaja nunu sebuah langkau kupon parking malam tadi.

Datuk Bandar Miri Yii Siew Sang sehari tu madah, MBM deka mantaika rakam kamera tv (CCTV) enggau gambar awakka mensia mayuh ulih ngelala saspek.

“MBM deka meri perais RM1,000 pengudah saspek mujur didawa,” ku iya madah nengah sebegkah penerang.

Yii madah MBM udah ngaga ripot polis sehari tu tadi bekaul enggau penyadi ulah ti sengaja nunu langkau kupon berimbai enggau mua pintu begunana MBM malam tadi.

Ku iya, jaga MBM ti dulu meda penyadi nya terus betelefon ngagai Opis Pengerara Api enggau Penyah Penusah lalu api mujur dirara.

Suara Sarawak