SIMANGGANG: Aplikasyen myKafeTEEN nyadi siti pelasar bekunsika penerang ti likun ngagai bala nembiak.

Bala nembiak tau bulih penerang bekaul enggau pelajar pengerai ti reproduktif sereta ulah rama ti menuku ari aplikasyen nya.

Nithka penerang ari Palan KafeTEEN Sri Aman, aplikasyen nya siti aplikasyen telefon binching ti dikemansangka Kaunsil Mensia Mayuh enggau Pemansang Ruang Bilik Menua (LPPKN).

“Aplikasyen myKafeTEEN ditengkebang nipakka pemansang teknologi diatu ti fokus ngagai pengawa digital sereta online.

“Aplikasyen nya deka meri penguntung ngagai 28.7 juta orang ti ngena internet di Malaysia,” ku penerang berita nya, ditu tadi.

Nangkan nya, aplikasyen myKafeTEEN tu ngembuan isi ti chukup ngerinduka ati baka main online, Teen Chat: Tanya Pakar (Kaunsilor, lutur enggau raban bepengarap) sereta Teen Buzz (berandau pasal siti topik lebuh begulai enggau Teen Educator sereta bakih).