Sekat dulu aktiviti ba adan antara menua

KUCHING: Perintah Sarawak patut nyekat aktiviti dagang ba adan antara menua ba nengeri tu sereta minta mensia mayuh ngurangka pejalai sida berindik ari pengerekai igi penyakit Covid-19.

Ketuai Nembiak Parti Sarawak Bersatu (PSB) Dr Johnical Rayong Ngipa madahka sida chukup ngemeratka pengerekai igi penyakit nya ti majak nyadi ba menua tu.

“Mayuh kes ti nyadi di Sarawak tu ketegal ari kes ti dibai ari menua luar.

“Perintah patut terit ba pekara tu kelebih agi ba nyaga pengelikun rayat nengeri kitai empu,” ku iya madah nengah penerang berita, tadi.

Nangkan nya, Rayong madahka iya enda setuju enggau penama rayat menua luar nyengkaum ari Semenanjung Malaysia ke Sarawak nengah pengerami besai ti diatur ba nengeri tu.

“Ambika chunto program beserimbai enggau Taun Nemuai ke Sarawak 2020 nerima mayuh penatai temuai ari menua Eropah ke alai igi penyakit nya bisi udah dikenuku nyadi ba menua nya.

“Nama kebuah kitai enda netapka siti atur ngambika sida enda nemuai ngagai menua kitai? Siku pan umbas ngasuh igi penyakit tu ngerekai,” ku iya madah nyemetak.

Kelimpah ari nya, Rayong meri tabi puji ngagai Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri (JPBN) laban jampat ngiga chara mutarka penusah ti suah berubah berindik ari Covid-19 tu.

Iya mega minta Perintah Sarawak berundingka atur ngambika ngemanjaika agi kemisi sekula nyengkaum Taska enggau Tadika ba nengeri tu.

Berindik ari pengerekai Covid-19 ba nengeri tu, Rayong ngelalau mensia mayuh ngambika seruran ngemeratka pemeresi diri.

“Kitai ulih dikategorika orang ti ngembuan risiko tinggi tauka ‘close contact’ enti kitai begulai pengelama 15 minit tauka berimbai entara satu ngagai dua meter enggau orang ke udah kena rampit igi penyakit tu,” ku iya.

Suara Sarawak