Nembiak Unimas ulih terus diau ba buding

KUCHING: Piak universiti enda nagang nembiak ba Palan Pelajar Tinggi (IPT) ba Sarawak sekalika deka pulai ke rumah tauka enda, ku Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim Suadi.

Mandal Chanselor Univerisiti Malaysia Sarawak (Unimas) nya madah, bisi sekeda nembiak milih terus diau ba buding aja sekumbang timpuh tu laban arus penyambung manah disediaka piak Unimas enggau nya endang dipilih bala nembiak empu.

“Bisi sekeda nembiak milih diau ba buding aja laban arus penyambung ti chukup manah laban tu ngemuntangka sida belajar nengah online ti dipejalai diatu.

“Sida mega irau laban ba menua sida arus penyambung enda laju lalu nya kebuah, sida milih diau ba kolej aja jam diatu,” ku iya madah ngagai pemberita ba Dataran Kolej Cempaka, ditu tadi.

Pia mega ku iya, piak universiti bempu tanggungpengawa nentuka pengelantang nembiak ke enda pulai semampai dijaga.

Prof Datuk Dr. Mohamad Kadim Suadi

Ku Kadim, piak Unimas nadai penanggul nyaga pengelantang semua nembiak ba kampus nya.

“Kebuah pia laban perintah mantu nyendiaka pemakai ti chukup ninting hari (pagi, lemai enggau malam) enggau diatu mega sida bisi disediaka lebuh besahur enggau bebuka pasa.

“Naka diatu sepenyampau 3,100 nembiak diau ba kampus tu mega nyengkaum 700 nembiak ba luar kampus enggau pemilih pulai ke menua betemu enggau sida sebilik ngasuh sida enggau kitai empu berasai lantang,” ku iya.

Nambahka nya ku iya, piak Unimas deka semampai nanya berita bala nembiak nengah chara online.

“Jam diatu, pengawa belajar enggau belajar tu, bala nembiak dipinta meresa email enggau pelasar E-Leap, pelasar pelajar Unimas ngambi nerima gerah tauka berita bukai ari pengelicha bekaul akademik sida,” tandu iya.

Suara Sarawak