Adat nikah Bajau Kota Belud di Sabah

Pelilih Kota Belud di Sabah pegari sereta tebilang enggau gelar ‘Tibang Padi Borneo’ laban ngemansutka pemayuh padi sereta alai pengawa bumai dandang besai.

Mensia mayuh ke nguan sitak menua tu mega endang kenyau ari kelia ngemeranka pengawa bumai betaun dandang besai. Siti ari suku bansa ke bisi nguan sitak tu iya nya bansa Bajau.

Kelimpah di Kota Belud, raban Bajau mega idup ngampar ba pelilih menua bukai nyengkaum di Tuaran, Likas,Petagas,Putatan,Ketiau,Kinarut,Beringgis,Kawang,Pengalat Besar enggau Mit ba bagi menua Papar sereta tebal agi datai ari suku Samah.

Baka ni adat nikah ba raban bansa Bajau Kota Belud? Agi ke enda sida nitihka adat ke udah dikemeran aki ini sida kelia. Aram kitai beratika tusun adat ba raban bansa Bajau Kota Belud.

Tusun adat tikah Bajau bisi ngabih mimit adat tikah bansa Melayu dipelaba ketegal penatai asal sida ari Johor kelia ke alai mayuh adat tikah sida nyau deka sama enggau adat nikah raban Islam.

Ba adat tikah asal bansa Bajau bisi enam iti tusun atur ti meseti dititih sebedau sah jadi melaki bini. Pengawa keterubah amat iya nya pengawa Mendo (ngiga menantu) tu nadai bida ari tusun adat bansa bukai nya alai lansa kenang tu ditampung ngagai renggat ti kedua dikumbai Seruan.

TANDA BAJAU…Siti main asal dikumbai Berunsai meseti dimainka maya pengerami nikah bansa Bajau.

Ari pemujur pengawa keterubah ngemungai (nanya indu) tauka Mendo tu tadi, raban Bajau bejalaika pengawa Seruan. Pengawa Seruan tu enda tau diatur ba rumah lelaki lalu maya tu mega kedua-dua piak apai indai indu enggau lelaki deka netapka timpuh rami enggau pengelama betunang entara sebulan ngagai lima bulan.

Pekara tu bepanggai ba sempekat piak indu enggau lelaki sereta piak lelaki mega meseti nganjung derian sebedau abis timpuh maya betunang nitihka sempekat nya tadi.

Udah nya ditangkan pengawa dikumbai Norong. Pengawa Norong tu ngembuan reti nganjung derian ari piak lelaki lalu maya tu mega haribulan rami bejadi melaki bini deka diputus. Nitih adat bansa Bajau, pengawa Norong tu bisi dua bengkah.

Norong keterubah dianjung piak indu iya nya tiga tauka sebulan sebedau datai maya nikah lalu Norong ti kedua iya nganjung derian ti udah dirandau ba sempekat maya pengawa nanya indu.

Tembu pengawa Norong ditangkan enggau pengawa Mandi Badak. Pengawa Mandi Badak tu tau mega dikumbai Mandi Besai dalam jaku Bajau disebut Madak Oyo enggau Mandi Mit (Mandak Diki).

Pengawa tu deka dikereja mua ke lemai hari lebuh mua hari selabuh silau malam. Tu mega nyadi kelai pengawa jadi melaki bini tu tadi udah disetuju apai enggau indai pengantin lelaki enggau indu.

Pengudah pengawa Mandi Badak baru pengantin tu tadi dikemendar duduk ba ‘pelamin’ ti udah diias enggau pupur sereta disikap enggau bemacham kereban ke diguna maya ngerami pengawa nikah.

Entara kereban ke udah disedia baka tepung berau,minyak angi ti udah dichampur enggau bunga idup. Pengudah seduai duduk ba atas pelamin tadi dia deh raban orang ke landik mandangka adal asal Bajau deka mantaika pengelandik diri ba mua mayuh seraya dikena merindang ati pengantin ke dirami.

Pengawa main asal tu deka digembar enggau sebengkah muzik asal ke dikumbai Betitik. Muzik Betitik tu asil ari pengawa nebah lapan igi engkumung, dua igi tawak, dua bebendai dimain ngena dua iti bansa tabuh. Maya muzik Betitik dimain sebengkah tanda asal Bajau bisi dibantai dikumbai Berunsai.

Kebendar pengawa nikah bansa Bajau tu bisi dibagi ngagai dua bengkah. Kesatu, nyema pengantin lelaki nya datai ari ruang bilik bepangkat besai (orang pemisi) iya enda tau ngindik tanah lalu dibai ngena ‘usungan’ ngagai rumah pengantin indu.

INGAT PENATAI ASAL….Pengantin enda ngelepas peluang begambar pengingat bepelasarka rampa pemesai umai dikena ngingatka penatai asal diri.

Udah nya, enti pengantin lelaki datai ari ruang bilik jelan pemisi dia iya dibai ngena kuda sereta meseti mai ‘buah jari’ sebedau ngelawa rumah pengantin indu.

Datai ba rumah pengantin indu, dia pengantin lelaki tu tadi diasuh duduk ba siti tilam mit ti ke udah dilapik enggau tujuh serak tikai tradisional Bajau dikumbai Peningkoon.

Utai ke dikumbai Peningkoon tu deka dijaga dua iku dua iku pengapit (pawai). Udah pengawa tu nyadi baru ditangkang enggau adat bukai baka musin perecha tiga kali ba atas pala pengantin indu.

Udah pengawa nikah tu tadi mujur. Mua ke hari siti diatur pengawa besundang pinang ke dikumbai bansa Bajau Ngendo. Pengantin indu dibai nemuai ngagai rumah pengantin lelaki. Udah pupus tiga hari ba rumah pengantin lelaki baru pengantin indu dibai pulai baru lalu ditangkan enggau pengawa makai selamat. Maya tu mega, pengantin lelaki meseti bemalam ba rumah pengantin indu pengelama tiga hari.

Pengawa ke pemadu dudi pengudah pupus adat Ngendo. Pengantin ke baru jadi tu tadi ngemujurka adat Ngedede iya nya nemuai baru ngagai rumah apai indai indu lalu nganjung semua derian ari piak lelaki enggau pemeri ari mensia mayuh rambau malam berami nikah. Udah pengawa tu abis, baru indu nya sah nyadi bini lalu dibai pulai terus ke rumah lelaki.

Semua lansa tusun adat nikah Bajau Kota Belud tu ditusuika ipar penulis iya nya Mohamad Syukri Kamarulzaman, 34 asal Kampung Timbang Dayang ke benung gawa di Labuan.

Info tambah mega datai ari bini penulis empu, Artini Besari, 40 siku bansa Bajau ke udah mutus ati betampil enggau kitai Iban dalam taun 1999 lepas lama bekalala maya aku agi gawa di Kuala Lumpur suba. Puji Tuhan diatu kami duai, diberekat petara ngembuan empat iku anak iya nya tiga lelaki enggau siku indu. Selamat Hari Raya enggau Selamat Gawai Dayak nuju semua ti ngerami dua bengkah pengerami tu. Arapka semua kitai terus gaga ati ngintu Hari Raya-Gawai baka ke taun tu.

Suara Sarawak