Asi pulut dalam puk-iyuk lebih nyamai

JULAU: Peranak rumah panjai kelebih agi ke endang ngentapka pendiau diri ba menua ulu endang teleba makai asi ti disumai dalam puk-iyuk.

Ku Christina Jelenie Ambau, 44, taja pia mayuh nembiak rebak baru enda ngelala tauka enda kala meda puk-iyuk tauka ‘periuk kera’ tu.

“Lebuh maya lepa lalu nyerumba maya kemisi sekula, sigi rindu begiga ke puk-iyuk sebelah kampung dikena nyumai asi ngambi ke bisi penyelai diasai sereta diempa bala anak,” ku iya.

Christina nusuika pengingat lansa penemu diri pasal puk-iyuk lebuh diransau pengarang berita, apin lama ke udah.

Kenu ku iya, puk-iyuk tu nyamai dikena manduk asi pulut.

LANTANG ATI…Bala raban indu rumah panjai pulai ngiga puk-iyuk.

“Mayuh puk-iyuk tumbuh ba babas ditisi kebun kami lalu ba menua kami mega puk-iyuk chukup senang digiga,” ku iya.

Iya madah, sebedau diguna puk-iyuk ke baru diambi ari babas deka diperesi dulu sebedau ditepu beras pulut ke deka disumai.

“Guntin tisi mulut puk-iyuk enggau bulu ke bisi ayan ba puk-iyuk nya lalu kirah ngena ai sampai lis tauka beresi”.

“Udah nya beresi baru nepu beras pulut niith ke penyukup enggau diiri mega ai santan ti udah digulai enggau garam sereta gula nitih ke penyamai diri,” ku iya.

Nangkan ke nya, iya madah puk-iyuk ke bisi beras pulut nya tadi deka dikukus sepengelama 20 ngagai 30 minit endur masau.

“Tau diuji meh manduk asi pulut ngena puk-iyuk kelebih agi nyerumba maya Hari Gawai ke deka datai tu ila lalu asi nya tadi ulih diempa lebuh ia udah chelap,” ku iya.

BESAI….Puk-iyuk diambi nitihka pemilih diri.

Suara Sarawak