Bas ekspres udah ulih bejalai berengkah 2 June

KUCHING: Opis Menteri Perengka Pengangkut madahka servis bas ekspres ba Sarawak deka dikemendar bejalai baru pengudah 1 June.

Pemutus nya digaga pengudah Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS) berandauka pekara nya kena Hari Satu tu tadi.

Ku Menteri Perengka Pengangkut Lee Kim Shin, diatu bala pengempu bas ekspres dipinta nyikap diri nitihka Standard Atur Pengawa (SOP) ti udah ditetap sebedau bejalaika servis sida.

“Tu nyengkaum meresi bas, deriba bas diasuh ‘swab test’, ngatur baru penuduk dalam bas ti nyaga penyauh takah penumpang duduk.

“Pengempu bas mega patut nyendiaka kereban bukai diguna baka kereban meresa pengangat isi, hand sanitizer enggau sengkabung mua,” ku iya meri penerang, ditu tadi.

Terang iya, pekara tu enda tau enda dipejalai dikena nyaga pengelikun semua piak kelebih agi bala deriba bas enggau penumpang ari dirampit igi penyakit Covid-19.

Berebak enggau nya ku Kim Shin, sida ti merambu mindah ngagai pelilih menua bukai ba Sarawak meseti minta pemendar (permit) ari Polis.

Suara Sarawak