Dua iku dipegulai kuarantin dalam bilik hotel

KUCHING: Pemutus begulaika dua iku nembiak ba siti bilik hotel ungkup kuarantin digaga pengudah berandau enggau mendingka penemu ari pakar perubat.

Sapit Kepala Menteri ti mega nyadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Nengeri Sarawak (JPBNS) Datuk Amar Douglas Uggah Embas madah polisi bekaul enggau pekara nya digaga berindik ari penyampau bilik hotel ti enda chukup dikena nampung penyampau nembiak ti kelalu mayuh mulaika diri ari Semenanjung Malaysia, Sabah enggau Labuan sereta rayat Sarawak ke bukai.

“Enti siku ari sida ditemu positif, kami ulih nyidi siku aja kaul semak orang ke kena positif nya.

“Taja pia sebedau sida dipasukka ngagai hotel, sida deka diperesa ngambika kami nemu sida nadai kena rampit tauka ngembuan kelai igi penyakit Covid-19,” ku iya.

Uggah madah munyi nya ba aum pemberita di Begunan Dun Lama ditu, kemari.

Nangkan nya ku iya, naka ke diatu Perintah Sarawak udah ngatur pejalai pulai urung 7,029 iku nembiak ari Semenanjung Malaysia, Sabah enggau Labuan.

Ku Uggah, sida ke ditemu bisi kelai kena Covid-19, sida enda deka kena kuarantin tang deka dipasukka terus ngagai sepital.

“Kami enda ulih ngelepaska sida pia aja. Bala nembiak ke pulai nya mega udah lama bekurung ba dalam kampus sebedau sida mulaika diri ke Sarawak.

“Ari pekara nya, kami ngasaika sida tu dikira sida ke kurang risiko Covid-19,” ku iya.

Uggah madahka polisi bekaul enggau pekara nya udah dipejalaika kenyau ari hari keterubah kuarantin diteritka ba nengeri tu.

Berebak enggau nya ku iya, JPBN udah ngatur 5,883 iku nembiak ti belajar di Sarawak pulai ngagai menua sida.

Perintah Sarawak melanja semua ungkus endur diau sereta lemakai ba genap palan kuarantin ba selampur nengeri tu, ku Uggah.

Suara Sarawak