Empat Adun PSB enda ngulu Aum Dun pagila

KUCHING: Presiden Parti Sarawak Bersatu (PSB) Datuk Sri Wong Soon Koh sehari tu nyemetak madah iya enggau tiga agi Adun ari parti nya enda datai ngulu Aum Kunsil Nengeri (Dun) pagila laban ti nadai debat (belaban penemu).

Iya madah bisi dua Rang Undang-Undang tambah ti deka dibantai munyika disebut dalam Perintah Tetap 67 (4) enggau (8) DUN, tang nya enda dipelaban penemu ari bala Adun.

“Reti nya aum tu nadai meri awak ngagai Adun belaban penemu enggau mantaika isu-isu ke patut, ngangkaika pasat defisit besai dalam perambu belanja 2019 enggau 2020 ketegal kurang asil chukai nyual minyak enggau gas ke patut dibayar Petronas, ”ku iya nengah sebengkah penerang malam tu tadi.

Soon Koh ti nyurut diri ari nyadi menteri wang kedua Sarawak kenyau mangku pengawa nya pengelama 15 taun, madah iya udah minta DUN baum abis nadai tiga hari dikena betalatka isu nya enggau manah.

“Nyema kaban kunsil nengeri enda dikemendar brtakatka isu-isu bukai ba aum tu, nyadi aum tu semina ngaminka aja enggau nadai reti.

“Tu semina atur rasmi endur ngemendarka perambu belanja tanpa tang nadai dipetalat.

“Nya alai, kaban kunsil nengeri ari PSB enda nurun ngulu Aum Kunsil Nengeri tu,” ku iya ke mega Adun Bawang Assan.

Kelimpah Soon Koh, 78, Adun PSB bukai iya nya Datuk Ranum Mina (Opar), Johnical Rayong Ngipa (Engkilili) enggau Datuk Tiong Thai King (Dudong).

Speaker Dun Sarawak Datuk Amar Asfia Awang Nassar madah tumu ngagai pemberita aum pagila diatur dikena nitihka Artikel 21 Konstitusyen Nengeri.

Ku iya, laban ke nyadi aum kepenudi kena 13 November taun nyin kemari, Konstitusyen Nengeri mejal Dun ngatur a kena 11 Mei, dua hari sebedau timpuh enam bulan abis.

Iya madah semina Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2019), 2020 enggau Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2020), 2020 ti deka dibantai ba aum serak tu, tang nadai belaban penemu.

Ungkup penemu, ba aum pemberita Asfia nyemetak madah PSB diatu parti penyakal di Sarawak laban nadai agi sebilik enggau GPS.

Suara Sarawak