Norina chakah ngatur Strategi pemansang komuniti

SIMANGGANG: Pemansang komuniti seruran nyadi batang tuju enggau juluk ati lalu semua tu begunaka strategi enggau atur ke engkeman.

Nya alai Norina Umoi Utot madah, iya keran mai pemansang ba pekara pelajar kelebih agi ngagai peranak menua pesisir, nadai milih biak enggau tuai nengah sebengkah program dikumbai Projek Pensel.

Kebuah pia laban Norina nemu pun tauka pugu pekara ti ulih ngubah pengidup mensia endang nengah pelajar, pemintar enggau penemu.

“Ukai reti aku ngumbai sida ke nadai pelajar tauka buta urup nya enda pintar ngidupka diri, jauh agi deka ngemaruhka sida ke nadai sekula.

“Tang ba aku empu, pelajar tu pekara lumur satu nyadi ejen ubah napi dunya maju, dikena nambahka penemu ba daya idup di rumah panjai.

“Tambah mega, nyau deka semua pengawa diatu begunaka teknologi moden lalu kitai enda tau tinggal nitihka singkang pemansang dunya kemaya hari,” ku iya lebuh dirandau Suara Sarawak.

Ku Norina, berindik ari pemujur Projek Pensel mai ubah runding sentang pelajar, serak tu iya andal agi nyingkang ke mua, ngangkatka tikas ekonomi peranak rumah panjai.

Kelimpah ari Projek Pensel, iya mega ransing ati numbuhka sebengkah agi program dikumbai Projek Jani.

Kebendar, Projek Jani tu ditumbuh dalam bulan Disember 2019 ti ditibak ari penemu iya empu, tau dikumbai Inisiatif Ngenegapka Ekonomi Mit Komuniti (Mini Economic Community Empowerment Initiative).

“Tuju projek tu endang deka ngemansangka tikas penatai pemisi ruang bilik kelebih agi peranak rumah panjai ti ngemeranka pengawa bekebun enggau bumai.

“Tu dikena nyaup sida ngulihka penatai pemisi tambah kelimpah belajarka chara ngiga makit ke besai agi enggau ngelakuka jelu tupi sida,” terang iya.

Norina madah, bantu tiga iku uting (anak jani) diberi ngagai genap peminta tauka sepintu bilik ti udah mandangka pengeran diri deka nupi enggau nengkani jelu nya.

Tambah mega ku iya, endang udah daya idup peranak ke diau ba menua betupika jelu baka jani, manuk enggau serati, sida mega enda mudah nempayaka jelu tupi ngapa.

Jelu tupi baka jani mega tau nyadika penabat lebuh bisi penusah ngenyit nuntung diri sebilik tauka sida serumah, ku Norina madah nyemetak.

PENABAT… Nupi jani entara daya idup peranak rumah panjai kenyau ari kelia.

Suara Sarawak