Jaku angkat ari nguasa dagang

Tusun dua

NAMPUNG kenang Graduet bidang Sains Sosial ari Universiti Malaysia Sabah (UMS), Nicholas J. Ugik ke ujung agi pasal jaku Iban, serak tu kitai beratika empas bansa enggau dagang.

Ku iya, sapa orang tauka bansa ke nguasa pengawa dagang mit nyentuk besai endang chukup bekuasa dalam siti-siti endur tauka menua.

“Enti bala mayuh sama betatika pekara tu ari cherita lama ke udah dipansik ari dulu menya, pengawa dagang tu endang udah dipejalai enggau dikemeran.

“Ubah pendiau siti-siti bansa nya dipeda nyulut enggau angkat agi dipeda ketegal pengawa dagang tu.

“Uji kitai sama meretika dulu cherita lama menua Melaka dalam kandang jeman 1400 kelia endang angkat ketegal menua sida nguasa pengawa dagang,” terang iya.

BEKUNSI BATANG KENANG… Nicholas J. Ugik

Nicholas madah, semua orang nemuai kia laban Melaka endur orang bejalaika pengawa dagang entara menua.

Semua barang ke berega bisi dijual dia magang, munyi jaku sema, nadai utai ke nadai.

Entara barang ke chukup laku maya jeman nya kelia iya nya rempah ke dibai nuju menua Europe lalu dijual din.

Ketungkah ari nguasa pengawa dagang nya tadi, dia deh jaku Melayu nyadi jaku ti ngerembai di serata menua maya nya suba.

Jaku Melayu nyadi lingua franca tauka jaku dikena orang pupu bansa ti datai bedagang di Melaka jeman nya suba.

DAGANG… Entara mata duit ke bisi dichelak rambau Rajah Brooke megai perintah Sarawak menya.

Kuasa Dagang

Udahnya kitai mereti ka cherita lama menua China, kelimpah ari kuasa soldadu ke kering maya nya suba, menua tu mega sama bejalaika pengawa dagang serata dunya.

Barang menua China ke chukup berega jeman nya iya nya tenun kain sutera. Menua besai India jeman tu suba pan enda korang nyulut ari menua sida ke bukai dalam pengawa dagang.

Semua utai ke disebut ditu endang bisi magang dalam cherita lama ke dipansik kitai jeman ke diatu.

Jeman udah berubah, pengawa dagang tu majak beguna ba semua orang. Serakup tauka bansa saum ati besemekih deka mujur dalam pengawa tu.

Dalam karang Tun Dr. Mahathir, The Malay Dilemma bejuraika pengawa dagang tu chukup beguna kena ngangkatka bansa.

Enti bansa nya mujur dalam pengawa dagang, sida deka nyadi siti bansa ke nyulut dipeda.

Dr. Mahathir mega bejuraika supply chain patut dikena bejalaika pengawa dagang. Reti supply chain tu iya nya serakup tauka bansa ke ngereja pengawa betanam enggau betupi.

Bansa tauka serakup ke sama enggau ngereja pengawa betanam betupi nya meli lalu ngaga barang ba kilang ari asil betanam betupi.

Raban nya tadi lalu bejualka barang ke udah tembu digaga nya tadi ngagai gudang besai.

Udahnya barang ari gudang besai di anjung ke kedai bansa tauka serakup ke sama. Serakup tauka bansa nya tadi mesti meli barang ari kedai nya tadi.

Ambika banding, bansa Iban ngepunka betanam betupi, bansa Iban ga ke empu kilang sereta bempuka gudang besai.

Ukai naka nya aja bansa Iban mega bempuka kedai endur bejual lalu bansa Iban empu ga tebal agi bebelika barang ba kedai bansa diri.

Enti supply chain tu mujur, nadai penanggul siti-siti bansa tauka serakup ulih ngemujur ka diri dalam pengawa dagang.

Uji peda bansa China ba Sarawak tauka Malaysia tu, sida iya ngena chara supply chain kena ngangkatka diri dalam pengawa dagang.

Penanggul Iban

Nama kebuah kitai Iban enda ulih mujur ti bansa bukai ulih mujur dalam pengawa dagang?.

Kitai tau nanya diri empu dulu nama kebuah kitai enda tentu mujur dalam pengawa dagang.

Ba buah runding tauka penemu aku nadai kebuah kitai enda ulih nitih ka bansa bukai dalam pengawa dagang tu.

Kebuah pia laban kitai agi bisi temuda perimba kena ngepunka pengawa betanam betupi sereta ulih ngiga puku dikena ngepunka industri enggau kedai.

Nitihka pansik, bansa kitai Iban mungkur 30 peratus ari penyampau peranak menua Sarawak.

Pekara ke balat nanggul bansa kitai ngemansangka diri dalam pengawa dagang iya nya kepapas tauka egalitarianism.

Uji kitai berati sereta berunding enti kitai enggai meda siku-siku orang ke sebansa enggau kitai nya angkat lalu mujur dalam pengidup, bansa kitai baka bangkung lagung-lagung tengah arung enda ulih kulu enda ulih kili.

Bakanya mega, orang ke udah angkat nya tadi anang terus ngatika kediri tauka individualism.

Iya patut matak bala kitai ke agi di baruh sama niki ke atas sereta ngulurka tangga ngambika bansa Iban sama-sama niki.

Mayuh bansa kitai nadai beratika perkara tu nya alai aku muai jam, ngambi pengelelak naip karang nadai rega tu enggau muntanka pengerai nginsap segerit ngichaka anak runding bisi dikena bebungaika jaku ditu.

Enti kaul enggau serakup nya renggang dalam siti-siti raban bansa, nya tau dikumbai pelepa nuju pemansang.

Serakup Malaysia

Dalam Serakup Malaysia jeman ke diatu, jaku Melayu tauka jaku Malaysia diangkat nyadi Jaku Keterubah ari perambu Tusun Adat menua Malaysia 1957 (Constitution) kelia.

Bansa Melayu megai kuasa politik dalam Serakup Malaysia ketegal sida pupu raban bansa ke chukup mayuh tauka majoriti dalam Serakup tu.

Kelimpah ari jaku sida nyadi Jaku Keterubah dalam serakup, pengarap ke dikemeranka sida iya Islam mega diangkat nyadi pengarap Serakup Malaysia lalu pengarap bukai tau dikena, dipejalai enggau dipekuh enda ulih lebih ari pengarap Islam.

Nyadi ke banding enggau kitai Iban, pekara tu enda ulih dikena kitai ketegal kitai ukai majoriti di Malaysia. Jaku Iban enda ulih angkat lalu bansa bukai nadai tebal nemu ngena jaku Iban.

Jaku Iban enda chukup angkat enti naka dipelajar ba sekula, enda chukup ngerembai enti naka nyadi kursus ba palan pematih pengajar enggau enda chukup nyulut enti naka aum besai jaku Iban.

Nama kebuah pia, kitai ka meda jaku tu amat-amat bisi endur dalam jalai pengidup di Malaysia.

Bansa China ke dibai ngagai Malaya jeman pegai Bristish kelia chukup merinsa. Sida gawa enggau bebendar ba palan ngulihka tin. Gaji jeman nya suba ukai nya besai.

Kelimpah ari belanja diri empu, sida mayar ungkus datai gawa di Malaya ngagai ejen sida ngena kengka anak gaji. Di menua Sarawak kelia, bansa China bisi dibai tama maya agi dipegai Rajah Brooke.

Nyau pengelama diau ditu, dia bansa China tu ngepunka pengawa dagang lalu penyampau sida dalam pengawa dagang tu majak mayuh nyentukka sida nguasa pengawa dagang di Sarawak enggau Malaysia nyentuk saritu.

Ari pekara tu, kitai sama beratika jaku China majak ngerembai taja sida enda megai kuasa politik laban sida nguasa pengawa dagang.

Bala anak pupu raban bansa bukai mayuh besekula di sekula China, ka minta pengawa ba sebelah kompeni pan ketebal agi endang nemu jaku China kelimpah ari jaku Melayu enggau English nya baru bisi agi chara ka bulih pengawa nya.

Pia mega dalam pengawa dagang enggau kompeni China, enti ulih endang patut nemu bejaku China baru mujur agi kaul dagang enggau sida sereta ungkus pan bisi ulih dirunding minta murah agi.

Ba tusun ketiga enggau kepenudi, kitai deka ngenang pasal runding ngubah pendiau enggau pengidup kitai bansa Iban.

 
Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara Suara Sarawak. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.

Suara Sarawak